Onderhoudsgebreken

Onderhoudsgebreken zijn gebreken die in de overeengekomen onderhoudsperiode zijn ontdekt en die redelijkerwijs niet bij oplevering ontdekt hadden kunnen worden.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit