Notaris

Een juridisch deskundige die bepaalde afspraken tussen personen mag vastleggen en daar advies over kan geven. Afspraken die door de notaris worden vastgelegd, heten 'notariële akte'. Voorbeeld: een hypotheekakte.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit