Mededelingsplicht

De verplichting om de u bekende problemen die voor de koper van belang kunnen zijn te vermelden.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit