Klachtplicht

De klachtplicht verplicht de schuldeiser zo snel mogelijk melding te maken van een gebrek of tekortkoming bij de schuldenaar. Als u niet op tijd klaagt, kunnen uw rechten vervallen.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit