Ingebrekestelling

Een schriftelijk stuk waarmee de schuldeiser de schuldenaar dringend verzoekt om de afspraken na te komen binnen een redelijke termijn, meestal 14 dagen. Doet de schuldenaar dat niet of niet op tijd, dan kan de schuldeiser de schuldenaar aansprakelijk stellen voor schade die hierdoor ontstaat.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit