In verzuim

Te laat met het nakomen van een verplichting, zoals het betalen van geld. Het tijdstip waarop de verplichting moest zijn nagekomen, kan van tevoren zijn vastgelegd. Als dat niet zo is, moet de schuldeiser eerst een schriftelijke aanmaning (ingebrekestelling) sturen.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit