Geschil

Punt waarover men het niet eens kan worden of een verschil van mening.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit