Faillissement

Een rechterlijke uitspraak dat een bedrijf of persoon wegens betalingsonvermogen zijn bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit