Cao

Een collectieve arbeidsovereenkomst tussen werkgeversverenigingen namens de werkgevers en de vakbond namens de werknemers die lid zijn van de vakbond. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de hoogte van het salaris, vakantiedagen, overwerk en pensioen. In een cao staan de arbeidsvoorwaarden die gelden voor alle (of groepen) werknemers.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit