Arbeidsongeschiktheid

Door ziekte of een beperking niet of slechts gedeeltelijk kunnen werken, waardoor er sprake is van verlies van inkomen ten opzichte van een gezond persoon.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit