Machtigingsformulier

Als u een melding op uw rechtsbijstandverzekering doet, behandelen wij die vertrouwelijk. Dat betekent dat wij uw zaak alleen met u bespreken en uw gegevens niet met iemand anders delen. Tenzij u dit graag wilt. U moet daar dan schriftelijk toestemming voor geven. We noemen dit een machtiging geven. Die andere persoon wordt dan uw gemachtigde. Die persoon kan bijvoorbeeld een kennis, familie of adviseur van u zijn. 

Wat betekent een machtiging?

Wij kennen 2 soorten machtigingen.

  1. Machtiging voor vertegenwoordiging. Met deze machtiging kan iemand anders namens u beslissingen nemen. Zoals over het plan van aanpak, het treffen van een regeling of het sluiten van de zaak. Wij vertrouwen erop dat uw gemachtigde weet wat u graag wilt en u deze persoon volledig vertrouwt.
  2. Machtiging voor informatieverstrekking. Dat houdt in dat iemand anders informatie kan krijgen over de zaak, maar geen beslissingen namens u kan nemen.

We delen niet alle informatie met de persoon die u machtigt. Wij geven geen medische of strafrechtelijke gegevens aan een gemachtigde. U bent in ieder geval niet verplicht iemand te machtigen.

Geldigheid van de volmacht

Als u een machtiging afgeeft, geldt deze alleen voor de betreffende melding op uw rechtsbijstandverzekering. Als u voor een volgende zaak ook iemand wilt machtigen, dan vult u daarvoor een nieuw machtigingsformulier in. De machtiging is geldig voor de totale duur van de zaakbehandeling. Tenzij u de machtiging eerder intrekt uiteraard.

Volmacht intrekken

U kunt een gegeven machtiging altijd weer intrekken. Ook als de volmacht voor onbepaalde tijd is. Wij kunnen u daarover ook adviseren. Bijvoorbeeld omdat het geven van advies of informatie aan uw gemachtigde slecht is voor uw zaak. Als u aan ons laat weten dat u de machtiging intrekt, vernietigen wij de volmacht.

Risico's bij het geven van een machtiging

De persoon die u machtigt heeft toegang tot informatie over u. U moet de persoon die u machtigt dan ook volledig vertrouwen. Helaas kunnen wij niet weten wat uw gemachtigde met de gegevens doet. Misschien komt de informatie over uw zaak via de gevolmachtigde per ongeluk bij iemand anders terecht. Twijfelt u? Dan is het beter om niemand te machtigen. U kunt altijd uw machtiging in trekken.

Soms moeten wij uw machtiging negeren

Uw belang staat voor ons voorop. Wij geven geen medische of strafrechtelijke gegevens aan een gemachtigde. Ook niet met een machtiging. Als er iets gebeurt waarbij wij ons afvragen of dit in uw belang is, negeren wij de machtiging (tijdelijk). Wij nemen hierover dan natuurlijk contact met u op.

Vul het machtigingsformulier in om iemand te machtigen

U kunt iemand machtigen met 1 van de formulieren die u op deze pagina vindt. Upload het volledig ingevulde en ondertekende formulier vervolgens via Mijn zaak of stuur het formulier per post naar:

Stichting Achmea Rechtsbijstand
Antwoordnummer 3030 (postzegel is niet nodig)
7320 VB Apeldoorn

Belangrijk om te weten

  • Wij verlenen rechtshulp aan verzekerden van de verzekeraars binnen Achmea, maar we zijn juridisch volledig zelfstandig en onafhankelijk. Dit waarborgt de kwaliteit van onze rechtshulp en de strikt vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.
  • Wij beoordelen van ieder machtigingsverzoek of die in het belang van onze klant is. Wij kunnen een verzoek ook afwijzen. 
  • Op grond van de wet delen wij nooit medische en/of strafrechtelijke gegevens met een contactpersoon. Ook niet als een machtiging is ingevuld.
  • Er zijn risico’s verbonden aan het afgeven van een machtiging aan een contactpersoon. Zo kan er informatie over de zaak bij de tegenpartij terecht komen, als de tegenpartij ook zaken doet met deze contactpersoon.
  • De wet beschermt uw privacy in een gemelde zaak. Een verzekeringsmaatschappij of contactpersoon heeft geen recht om uw zaak in te zien. U bent niet verplicht daarvoor toestemming te geven.

Download uw machtiging

Kies voor het machtigingsformulier voor Informatieverstrekking of Vertegenwoordiging en stuur het ingevuld en ondertekend terug via Mijn zaak (bericht sturen) of per post.

Inloggen op Mijn zaak
Machtigingsformulier Informatieverstrekking DOCX, 2922 kB Download
Machtigingsformulier Vertegenwoordiging DOCX, 2921 kB Download