Controleer het werk aan uw woning goed Is de bouw of verbouwing van uw woning klaar? Dan is het belangrijk om het werk, voordat u dit in gebruik neemt, goed te controleren. Dat geldt voor een nieuwbouwwoning...

De oplevering is het moment waarop u het werk met de aannemer controleert en/of het werk in gebruik neemt. Na oplevering komt het werk voor rekening en risico van de opdrachtgever. Bij verbouwingen kan...

Onderhoudsgebreken zijn gebreken die in de overeengekomen onderhoudsperiode zijn ontdekt en die redelijkerwijs niet bij oplevering ontdekt hadden kunnen worden.

Sjoerd de Vries heeft een vloerverwarmingsinstallatiebedrijf ingeschakeld om vloerverwarming over de hele benedenverdieping van zijn woning aan te brengen. Van te voren heeft Sjoerd bij het installatiebedrijf...