Dat is een half maandsalaris per dienstjaar. Uitzonderingen bij de transitievergoeding In enkele situaties zijn andere regels rondom de transitievergoeding na ontslag van toepassing. De werknemer...

Wettelijk gezien is er niets geregeld over het terugbetalen van studie- of opleidingskosten De Hoge Raad (het hoogste rechtscollege in ons land) heeft in een uitspraak uit 1983 een aantal richtlijnen gegeven.

De curator mag dan beslissingen nemen namens de werkgever. Ontslag bij faillissement Na het faillissement kan de curator uw arbeidscontract opzeggen. Hiervoor heeft de curator geen ontslagvergunning nodig.

...arbeidsovereenkomst Op 1 januari 2020 veranderde door de Wnra de ambtelijke aanstelling in een arbeidsovereenkomst. Sinds dat moment is eenzijdig ontslag niet meer mogelijk. Een ontslag van een ambtenaar...

...onder alle omstandigheden strikt naleven van dit protocol. En laat er geen misverstand over bestaan dat dit protocol ook geldt tijdens de kerst- en eindejaarsvieringen. Een gegeven ontslag op staande voet...

Er is dus geen sprake van een opzegtermijn. Tijdens de proeftijd hoeft u allebei geen reden van ontslag op te geven, tenzij u specifiek naar de reden van het ontslag vraagt. De werkgever mag u zelfs ontslaan als u ziek bent.

...van het aantal dienstjaren en de pensioenrechten meestal gewoon door. Werkloosheid tijdens ouderschapsverlof Het opnemen van ouderschapsverlof op zich mag nooit een reden voor ontslag zijn. Wel zijn er...

Toestemming die een werkgever nodig heeft om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen.