Wanneer heeft u recht op een transitievergoeding? De werknemer bouwt vanaf dag 1 een transitievergoeding op. Dat betekent bijvoorbeeld dat een werknemer die in de proeftijd wordt ontslagen ook recht...

Wettelijk gezien is er niets geregeld over het terugbetalen van studie- of opleidingskosten De Hoge Raad (het hoogste rechtscollege in ons land) heeft in een uitspraak uit 1983 een aantal richtlijnen gegeven.

De curator mag dan beslissingen nemen namens de werkgever. Ontslag bij faillissement Na het faillissement kan de curator uw arbeidscontract opzeggen. Hiervoor heeft de curator geen ontslagvergunning nodig.

...arbeidsovereenkomst Op 1 januari 2020 veranderde door de Wnra de ambtelijke aanstelling in een arbeidsovereenkomst. Sinds dat moment is eenzijdig ontslag niet meer mogelijk. Een ontslag van een ambtenaar...

...onder alle omstandigheden strikt naleven van dit protocol. En laat er geen misverstand over bestaan dat dit protocol ook geldt tijdens de kerst- en eindejaarsvieringen. Een gegeven ontslag op staande voet...

...werknemer en werkgever samen een vaststellingsovereenkomst sluiten. Dit wordt een ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Ontslagvergunning aanvragen bij het UWV Uw werkgever kan er voor kiezen een...

Het is een vergoeding voor het ontslag om de nadelige gevolgen op het inkomen van de werknemer te compenseren en om het gat tussen twee banen te overbruggen. De ontslagen werknemer zit na ontslag misschien...

Er is dus geen sprake van een opzegtermijn. Tijdens de proeftijd hoeft u allebei geen reden van ontslag op te geven, tenzij u specifiek naar de reden van het ontslag vraagt. De werkgever mag u zelfs ontslaan als u ziek bent.

...dit aantal uren en het loon over die uren kwijtraakt; U bent direct beschikbaar voor betaald werk; U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden, bijvoorbeeld door zelf ontslag te nemen;...

...opgebouwde aanspraken weer zouden vervallen. Als u korter dan 1 jaar heeft deelgenomen, kan het dus zijn dat u uiteindelijk geen pensioen heeft opgebouwd. Bovendien bepaalde de wet tot 1973 dat ontslagen...

...van het aantal dienstjaren en de pensioenrechten meestal gewoon door. Werkloosheid tijdens ouderschapsverlof Het opnemen van ouderschapsverlof op zich mag nooit een reden voor ontslag zijn. Wel zijn er...

Toestemming die een werkgever nodig heeft om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen.