U blijft dan in dienst. Uw werkgever kan ook een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV Als u en uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst sluiten, kan uw werkgever een ontslagvergunning voor u aanvragen bij het UWV.

.... Er zijn geen andere mogelijkheden om ontslagen te voorkomen Als de werkgever werknemers wil ontslaan, moet hij kunnen aantonen dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het ontslag. De werkgever moet...

  Wanneer heeft u recht op een transitievergoeding? De werknemer bouwt vanaf dag 1 een transitievergoeding op. Dat betekent bijvoorbeeld dat een werknemer die in de proeftijd wordt ontslagen ook recht...

...tussen de leeftijdsgroepen voor en na het ontslag zoveel mogelijk gelijk blijft. Dat betekent dat de meeste ontslagen vallen in de leeftijdsgroep met het grootste aantal werknemers en de minste ontslagen...

De curator mag dan beslissingen nemen namens de werkgever. Ontslag bij faillissement Na het faillissement kan de curator uw arbeidscontract opzeggen. Hiervoor heeft de curator geen ontslagvergunning nodig.

...bedrijfseconomische redenen of een verschil van inzicht; een werknemer kan geen verwijt worden gemaakt voor de reden van de beëindiging. Er is geen dringende reden voor...

Uw jurist geeft daarbij aan of er punten zijn waarover u met uw werkgever kunt onderhandelen. Als dat nodig is, kan uw jurist ook namens u onderhandelen over de voorwaarden van uw ontslag. Uw jurist...

...arbeidsovereenkomst Op 1 januari 2020 veranderde door de Wnra de ambtelijke aanstelling in een arbeidsovereenkomst. Sinds dat moment is eenzijdig ontslag niet meer mogelijk. Een ontslag van een ambtenaar...

...werknemer en werkgever samen een vaststellingsovereenkomst sluiten. Dit wordt een ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Ontslagvergunning aanvragen bij het UWV Uw werkgever kan er voor kiezen een...

Het is een vergoeding voor het ontslag om de nadelige gevolgen op het inkomen van de werknemer te compenseren en om het gat tussen twee banen te overbruggen. De ontslagen werknemer zit na ontslag misschien...

...beëindigingsdatum; de hoogte van de ontslagvergoeding; het uitbetalen van vakantiedagen en of de werkgever meebetaalt aan de juridische kosten...

.... Loon stopzetten of ontslag als u geen coronavaccin neemt kan niet zomaar Drastische maatregelen, zoals het (tijdelijk) niet uitbetalen van loon of zelfs ontslag alleen omdat u zich niet laat vaccineren...