U kunt starten met bouwen, maar niet zonder risico Zodra de omgevingsvergunning aan u is verleend, kunt u daarvan gebruik maken. De vergunning is in werking getreden. Alleen staat de vergunning nog niet ‘in rechte vast’.

Toestemming voor het maken of slopen van een bouwwerk of voor bedrijfsactiviteiten die misschien hinder voor mens en milieu veroorzaken.