...dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Er zijn verschillende vormen van een arbeidsovereenkomst. Voorbeelden daarvan zijn de arbeidsovereenkomst,...

...de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voort te zetten of om te zetten naar onbepaalde tijd eerst accepteren. Pas dan is sprake van een afspraak tot voortzetting van uw arbeidsovereenkomst. Het bewijs...

U heeft bij het einde van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Ontbinding via de kantonrechter Uw werkgever kan de kantonrechter verzoeken om...

...huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, en een nabestaanden- en wezen uitkering). Het is dan goed om een financieel adviseur of een belastingadviseur om advies te vragen. De opbouw van uw pensioen stopt als...

Toestemming die een werkgever nodig heeft om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen.

...concurrentiebeding wordt afgesproken, maar ook als uw arbeidsovereenkomst eindigt. De redenen en belangen moeten in uw arbeidsovereenkomst zelf staan. Uw werkgever mag in uw arbeidsovereenkomst niet verwijzen...

Een werkgever moet vóór het verlopen van deze termijn laten weten of een tijdelijke arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd.

...informeren over het wel of niet voortzetten van het contract door in de arbeidsovereenkomst al te voldoen aan de aanzegverplichting. Daarmee kan een vergoeding voorkomen worden. Bijvoorbeeld: "Deze arbeidsovereenkomst...

De periode die een werknemer nog in dienst blijft nadat de werkgever heeft meegedeeld dat de arbeidsovereenkomst eindigt.

Anders zou hij de nieuwe functie ook niet aanbieden. De wet verbiedt het aangaan van een nieuwe proeftijd als een werkgever en werknemer, die al eerder een arbeidsovereenkomst hebben gesloten, een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan.

Een bepaling (of clausule)in de arbeidsovereenkomst waarin werkgever en werknemer afspraken maken over hoe om wordt gegaan met gemaakte studiekosten. Hierin kan bijvoorbeeld staan dat de werknemer (een...

...informeren over het wel of niet voortzetten van het contract door in de arbeidsovereenkomst al te voldoen aan de aanzegverplichting. Daarmee kan een vergoeding voorkomen worden. Bijvoorbeeld: "Deze arbeidsovereenkomst...