...dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Er zijn verschillende vormen van een arbeidsovereenkomst. Voorbeelden daarvan zijn de arbeidsovereenkomst,...

U heeft bij het einde van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Ontbinding via de kantonrechter Uw werkgever kan de kantonrechter verzoeken om...

...de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voort te zetten of om te zetten naar onbepaalde tijd eerst accepteren. Pas dan is sprake van een afspraak tot voortzetting van uw arbeidsovereenkomst. Het bewijs...

...huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, en een nabestaanden- en wezen uitkering). Het is dan goed om een financieel adviseur of een belastingadviseur om advies te vragen. De opbouw van uw pensioen stopt als...

Toestemming die een werkgever nodig heeft om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen.

...concurrentiebeding wordt afgesproken, maar ook als uw arbeidsovereenkomst eindigt. De redenen en belangen moeten in uw arbeidsovereenkomst zelf staan. Uw werkgever mag in uw arbeidsovereenkomst niet verwijzen...

Een werkgever moet vóór het verlopen van deze termijn laten weten of een tijdelijke arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd.

...informeren over het wel of niet voortzetten van het contract door in de arbeidsovereenkomst al te voldoen aan de aanzegverplichting. Daarmee kan een vergoeding voorkomen worden. Bijvoorbeeld: "Deze arbeidsovereenkomst...

Anders zou hij de nieuwe functie ook niet aanbieden. De wet verbiedt het aangaan van een nieuwe proeftijd als een werkgever en werknemer, die al eerder een arbeidsovereenkomst hebben gesloten, een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan.

...ook recht heeft op een transitievergoeding. En ook als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd heeft de werknemer recht op een transitievergoeding, zelfs als de arbeidsovereenkomst maar heel kort heeft geduurd.

De periode die een werknemer nog in dienst blijft nadat de werkgever heeft meegedeeld dat de arbeidsovereenkomst eindigt.

Een collectieve arbeidsovereenkomst tussen werkgeversverenigingen namens de werkgevers en de vakbond namens de werknemers die lid zijn van de vakbond. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de hoogte van...