Wat is de no-riskpolis? Er zijn verschillende mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen om aan het werk te komen en te blijven. Eén daarvan is de no-riskpolis. De no-riskpolis maakt...

Volgorde bij betaling van schulden: de imputatieregeling In de wet is een zogeheten imputatieregeling voor geldschulden opgenomen. Deze regeling houdt in dat een betaling van een geldsom van de schuldenaar...

Regels bij consumentenkoop Consumenten wordt in de wet goed beschermd. U bent verplicht om een product te leveren dat vrij is van gebreken en conform de koopovereenkomst is. Hierbij moet u de consument...

Stijging van de loonkosten De WW-premie stijgt aanzienlijk voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, terwijl er een daling is van de WW-premie bij de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Dus...

Tekst herzien op 31 maart Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid vervangt Werktijdverkorting Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er extreem veel aanvragen gedaan in de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers.

  Verschillende fases in wanbetaling Het aanmaningstraject doorloopt verschillende fases. Deze gelden in de regel voor de situatie dat u te maken heeft met een particuliere klant die niet betaalt.

De wet Flexibel Werken Een werknemer kan er om welke reden dan ook behoefte aan hebben om het aantal uren waar zijn werkweek uit bestaat te vermeerderen, te verminderen of de werktijden aan te passen.

De werkgever heeft een aanzegverplichting De Wet werk en zekerheid verplicht werkgevers om hun werknemers met een tijdelijk contract van minimaal 6 maanden op tijd te informeren over het wel of niet verlengen van het contract.

Wat kan ik doen als opdrachten worden afgezegd door corona? Gaat een opdracht niet door vanwege het coronavirus? Dan is het belangrijk wat u heeft afgesproken. Is er een schriftelijke overeenkomst of niet?

Wat is de transitievergoeding? Transitievergoeding is een bedrag dat een werkgever aan een werknemer moet betalen bij ontslag. Het is een vergoeding voor het ontslag om de nadelige gevolgen op het inkomen...