Verschillende fases in wanbetaling Het aanmaningstraject doorloopt verschillende fases. Deze gelden in de regel voor de situatie dat u te maken heeft met een particuliere klant die niet betaalt.

Update februari 2022: Inmiddels heeft de Nederlandse overheid de mondkapjesplicht afgeschaft voor alle (openbare) gelegenheden, behalve in en rondom het OV, in het vliegtuig en op luchthavens. Het dragen...

Stijging van de loonkosten De WW-premie stijgt aanzienlijk voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, terwijl er een daling is van de WW-premie bij de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Dus...

Is de zzp’er een werknemer of niet? Een werknemer is een persoon die een arbeidsovereenkomst met u heeft gesloten. Maar ook iemand die voldoet aan de volgende vereisten is een werknemer: De persoon verricht...

Wat is de transitievergoeding? Transitievergoeding is een bedrag dat een werkgever aan een werknemer moet betalen bij ontslag. Het is een vergoeding voor het ontslag om de nadelige gevolgen op het inkomen...

Wanneer kan ik gebruik maken van de WHOA? De WHOA is gericht op het voorkomen van een faillissement. Dat gebeurt door het bereiken van een akkoord met de meerderheid van de schuldeisers en aandeelhouders.

Wat is de no-riskpolis? Er zijn verschillende mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen om aan het werk te komen en te blijven. Eén daarvan is de no-riskpolis. De no-riskpolis maakt...

De wet Flexibel Werken Een werknemer kan er om welke reden dan ook behoefte aan hebben om het aantal uren waar zijn werkweek uit bestaat te vermeerderen, te verminderen of de werktijden aan te passen.

Wat kan ik doen als opdrachten worden afgezegd door corona? Gaat een opdracht niet door vanwege het coronavirus? Dan is het belangrijk wat u heeft afgesproken. Is er een schriftelijke overeenkomst of niet?

Regels bij consumentenkoop Consumenten wordt in de wet goed beschermd. U bent verplicht om een product te leveren dat vrij is van gebreken en conform de koopovereenkomst is. Hierbij moet u de consument...

Volgorde bij betaling van schulden: de imputatieregeling In de wet is een zogeheten imputatieregeling voor geldschulden opgenomen. Deze regeling houdt in dat een betaling van een geldsom van de schuldenaar...

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) vervangt Werktijdverkorting Sinds de uitbraak van het coronavirus werden er extreem veel aanvragen gedaan in de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers.