Premievrij pensioen bij arbeidsongeschiktheid U bouwt normaal gesproken pensioen op over inkomen als u bij een werkgever in dienst bent. Als u een uitkering (zoals WW of bijstand) ontvangt, bouwt u meestal ook geen pensioen op.

  Wat is de dekkingsgraad van een pensioenfonds? De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan of een fonds genoeg geld heeft om de uitkeringen nu en in de toekomst te betalen. Als de dekkingsgraad...

Regels over de geldigheidsduur van cadeaubonnen De informatie die bij een cadeaubon is afgegeven, bepaalt de geldigheidsduur ervan. Deze informatie vindt u terug op de bon of in de algemene voorwaarden.

  Het faillissement van uw werkgever Als een werkgever zijn rekeningen niet langer kan betalen en schulden heeft, kan een rechter het faillissement uitspreken. Vanaf dat moment mag de werkgever geen...

Wanneer mag een schuldeiser incassokosten in rekening brengen? Incassokosten zijn kosten die een schuldeiser maakt om de onbetaalde factuur te innen voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. U kunt...

Kunt u aantonen dat u het studentenreisproduct stopzette? Dan kunt u daarmee laten zien dat u onterecht kosten in rekening krijgt. Als u het studentenreisproduct bij een automaat stopzette, dan ontving...

Wettelijk gezien is er niets geregeld over het terugbetalen van studie- of opleidingskosten De Hoge Raad (het hoogste rechtscollege in ons land) heeft in een uitspraak uit 1983 een aantal richtlijnen gegeven.

Vraag DUO waar de schuld uit bestaat Er kunnen verschillende situaties spelen: U ontving teveel studiefinanciering Dit kan bijvoorbeeld als u onterecht een uitwonenden- in plaats van thuiswonendenbeurs...

Is er sprake van een vergeten pensioen? Misschien is er geen sprake van een vergeten pensioen, omdat u geen pensioen heeft opgebouwd. In het verleden gold in de meeste pensioenregelingen een toetredingsleeftijd van 25 jaar.