Start

Klopt mijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Hulp

Begrippen

Arbeidsovereenkomst

Mondelinge of schriftelijke overeenkomst waarin de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Er zijn verschillende vormen van een arbeidsovereenkomst. Voorbeelden daarvan zijn de arbeidsovereenkomst, de oproepovereenkomst, de uitzendovereenkomst.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt ook wel een vast contract genoemd. Het is een arbeidsovereenkomst waar geen einddatum aan is gekoppeld. Voor de werkgever is het in dit geval moeilijker om van de werknemer af te komen zonder grote kosten of langdurige procedures. Om deze reden worden er eerst één of meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan zodat de werkgever zeker weet dat ze de juiste werknemer hebben aangenomen. 

Heeft u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gekregen? Gefeliciteerd! Let er wel op dat er heel wat punten zijn waar u goed op moet letten.

Door de volgende vragen te beantwoorden, krijgt u advies over deze belangrijke punten. Komt u er tijdens het doorlopen van de tool niet uit, klik dan op Hulp. Hier geven wij meer uitleg over de vraag, de gebruikte begrippen en vindt u mogelijkheden om contact met ons op te nemen.