Introductie

Oproepovereenkomst: heb ik recht op loon?

Hulp

Met een oproepovereenkomst heeft u in principe geen vaste werktijden, maar gaat u pas aan het werk als u wordt opgeroepen. Vaak worden er ook andere benamingen voor een oproepovereenkomst gebruikt: nulurencontract, min-maxcontract of bijvoorbeeld een flexibel arbeidscontract. Als u werkzaam bent als oproepkracht is het niet altijd duidelijk wat uw juridische status is. Het kan voorkomen dat u veel minder of juist veel meer moet werken van uw werkgever. Het is dan belangrijk om te weten wat uw rechten zijn. 

Wilt u weten wat uw rechten zijn? Door de volgende vragen te beantwoorden, krijgt u inzicht in uw situatie en ontvangt u concrete tips en aanbevelingen om er slim mee om te gaan.