...? De regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid is in het leven geroepen als maatregel voor werkgevers die door corona veel minder werk voor hun personeel hebben. De...

Is de zzp’er een werknemer of niet? Een werknemer is een persoon die een arbeidsovereenkomst met u heeft gesloten. Maar ook iemand die voldoet aan de volgende vereisten is een werknemer: De persoon verricht...

De FNV wilde dat Wibra haar personeel geen min-uren laat inhalen die zij tijdens de verplichte winkelsluiting van de corona lockdown hadden en opgebouwd. De rechter vindt dat Wibra haar personeel die uren wel mag laten inhalen.

Ook zien we dat het (ver)bouwen van een woning over het algemeen duurder is geworden (de grondstofprijzen stijgen) én dat het vaak langer duurt veroorzaakt door leveringsproblemen van materialen...

...zij door het coronavirus moesten nemen. Het kost hen tijd om alle processen aan te passen en soepel te laten verlopen. Daarnaast is er vanwege de uitbraak van het coronavirus soms minder personeel beschikbaar,...

.... Voor bepaalde leningen bij de bank kan de overheid garant staan. Hier gelden wel strikte voorwaarden. Ondernemers kunnen de aanvraag hiervoor doen bij hun bank. Voor ondernemers met personeel is...

Tenzij hij zwaarwegende belangen heeft bij het weigeren van het verzoek. Denk bijvoorbeeld aan problemen met het inroosteren van zijn personeel of problemen van financiële aard. De werkgever is vrij om...

Tenzij hij zwaarwegende belangen heeft bij het weigeren van het verzoek. Denk bijvoorbeeld aan problemen met het inroosteren van zijn personeel of problemen van financiële aard. De werkgever is vrij om...

Tenslotte hebben minder werkgevers aanleiding gezien om aan de arbeidsvoorwaarden te sleutelen. Mogelijk is dat een effect van de coronapandemie in combinatie met de wens van veel werkgevers om personeel...

Zoals discussies rondom vaccinaties en vaccinatieplicht (of -recht) en problemen rondom reizen. Maar ook conflicten tussen werkgever en werknemer. Werkgevers die geen of onvoldoende maatregelen nemen om hun personeel te beschermen.