.... Controleer of al uw pensioengegevens bekend zijn Het is belangrijk om pensioengegevens van vroeger goed te bewaren. U kunt op mijnpensioenoverzicht.nl kijken of al uw pensioenen daar terug te vinden zijn.

Bij een verzekeraar spaart u vaak voor uw eigen pensioen. Waarde-overdracht bij wisselen van werkgever. Doen of niet? Als u een nieuwe baan heeft, kunt u vaak uw pensioen overdragen naar de verzekeraar...

.... Dat is namelijk niet verplicht. Wat is premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Veel pensioenregelingen kennen de mogelijkheid om premievrij pensioen op te bouwen nadat er sprake is van afkeuring...

Een voorziening die recht geeft op uitkeringen wanneer iemand met (vroeg)pensioen gaat. In veel gevallen geeft een pensioenregeling ook recht op uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid.

...namens de werkgevers en de vakbond namens de werknemers die lid zijn van de vakbond. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de hoogte van het salaris, vakantiedagen, overwerk en pensioen. In een cao staan...

...tijd van hun pensioen gebruik willen maken. De meeste vragen gaan over de wijziging van pensioenregelingen. Er zijn ook veel vragen over de overgang en liquidatie van pensioenfonds Reiswerk en het pensioenfonds...

Wanneer is er recht op nabestaandenpensioen? Naast het ouderdomspensioen is er vaak via de werkgever ook nog een ander pensioen verzekerd: het nabestaanden- of partnerpensioen. Een nabestaandenpensioen...

Wij helpen u graag verder. Zorg dat u zich goed informeert over de (financiƫle) gevolgen van ontslag Bijvoorbeeld op uw inkomen als u een WW-uitkering moet aanvragen. En op uw pensioen, persoonlijke...

Het is dan goed om een financieel adviseur of een belastingadviseur om advies te vragen. De opbouw van uw pensioen stopt als uw arbeidsovereenkomst eindigt Het is goed om uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar...

Wel wordt de uitkering opnieuw vastgesteld op basis van het hogere inkomen. De zogeheten ‘maatmanwissel’. Deze ‘maatmanwissel’ voert Anjou zijn pensioenfonds niet uit Het pensioenfonds...