...dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Er zijn verschillende vormen van een arbeidsovereenkomst. Voorbeelden daarvan zijn de arbeidsovereenkomst,...

Een werkgever moet vóór het verlopen van deze termijn laten weten of een tijdelijke arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd.

...de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voort te zetten of om te zetten naar onbepaalde tijd eerst accepteren. Pas dan is sprake van een afspraak tot voortzetting van uw arbeidsovereenkomst. Het bewijs...

De periode die een werknemer nog in dienst blijft nadat de werkgever heeft meegedeeld dat de arbeidsovereenkomst eindigt.

Toestemming die een werkgever nodig heeft om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen.

Dit beding geeft je de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds te mogen opzeggen. Staat zo’n bepaling niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst, dan kan de overeenkomst...

Een collectieve arbeidsovereenkomst tussen werkgeversverenigingen namens de werkgevers en de vakbond namens de werknemers die lid zijn van de vakbond. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de hoogte van...

U heeft bij het einde van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Ontbinding via de kantonrechter Uw werkgever kan de kantonrechter verzoeken om...

Bepaling in een overeenkomst (arbeidsovereenkomst of CAO) waarin een verbod op nevenwerkzaamheden is beschreven. In de meeste gevallen dat u naast uw huidige werkzaamheden geen andere (betaalde of onbetaalde)...

...huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, en een nabestaanden- en wezen uitkering). Het is dan goed om een financieel adviseur of een belastingadviseur om advies te vragen. De opbouw van uw pensioen stopt als...

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst. Hierin staan afspraken over arbeidsvoorwaarden voor een grote groep werknemers. Een incorporatiebeding zorgt ervoor dat de cao ook voor u geldt.

Een beëindigingsovereenkomst is een document met de voorwaarden waaronder het contract wordt beëindigd. Bijvoorbeeld een eventuele ontslagvergoeding en de einddatum. Het gaat om beëindiging...