Aansprakelijkheid ontstaat als iemand op grond van een overeenkomst, de wet of rechterlijke uitspraken aan een bepaalde verbintenis moet voldoen. Vaak wordt hierbij gedacht aan het vergoeden van geleden schade.

Juridisch verantwoordelijk (voor schade).

Bent u aangereden door een onbekend gebleven motorvoertuig? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een vergoeding vragen aan het Waarborgfonds Motorverkeer. U komt in aanmerking voor een vergoeding van uw...

Dit zal dus per zaak bekeken moeten worden. Soms betaalt uw autoverzekering de schade Stormschade is vaak gedekt onder een beperkte cascodekking of de allrisk dekking . Als u alleen voor wettelijke aansprakelijkheid...

We praten over een ‘verborgen’ gebrek, als het gebrek al vóór de overdracht in of rond de woning aanwezig was, maar niet door u is opgemerkt. Belangrijke vraag voor de aansprakelijkheid...

In dat geval is er geen sprake meer van dieraansprakelijkheid, maar is mogelijk wel de bevelgever op grond van een ander artikel aansprakelijk. Geen aansprakelijkheid bij zelfverdediging De aansprakelijkheid...

Dus niet voor de meerijdende ouder en zijn of haar auto. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de sportvereniging bij groepsvervoer? Heeft uw sportvereniging wel een aansprakelijkheidsverzekering?

Wat is PTSS? PTSS is de afkorting voor ‘posttraumatische stressstoornis’. U kunt PTSS ontwikkelen als u een heftige gebeurtenis heeft meegemaakt of heeft zien gebeuren, zoals een (verkeers)ongeluk of geweld.

U kunt alleen een schadevergoeding krijgen als er sprake is van een onrechtmatige daad In Nederland geldt dat iedereen zijn eigen schade draagt, tenzij een ander aantoonbaar voor deze schade verantwoordelijk is.

Als koper heeft u zelf een onderzoeksplicht om te beoordelen of de woning gebreken heeft. Wel moet een verkoper het u vertellen als er problemen of gebreken zijn aan de woning. Hier leest u meer over...

In veel gevallen kan een achtergebleven vijltje geen kwaad De eerste reactie van de meeste patiënten is dat zij het vijltje willen laten verwijderen. Dit is niet altijd de juiste beslissing. Als een...

Een schriftelijk stuk waarmee de schuldeiser de schuldenaar dringend verzoekt om de afspraken na te komen binnen een redelijke termijn, meestal 14 dagen. Doet de schuldenaar dat niet of niet op tijd, dan...