Werkloos worden en een WW-uitkering aanvragen

Werkloos worden kan iedereen overkomen. U verliest hierdoor inkomen. De Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) kan als vangnet dienen in deze situatie. In dit artikel leest u informatie over het recht op een WW-uitkering, hoe lang de WW-uitkering duurt en de hoogte van de WW-uitkering.

Voorbeeld

Uw tijdelijke arbeidsovereenkomst is helaas niet verlengd door uw werkgever. Hierdoor wordt u werkloos. U wil daarom een WW-uitkering aanvragen en bent benieuwd hoe dat moet.

Recht op de WW-uitkering

U heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een WW-uitkering. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

  • U bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is op het moment dat u in dienst bent geweest van een werkgever en u de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt;

  • U verliest minimaal 5 werkuren per week en hebt geen recht op loon over deze uren. Werkte u gemiddeld minder dan 10 uur per week? Dan bent u werkloos als u minimaal de helft van dit aantal uren en het loon over die uren kwijtraakt;

  • U bent direct beschikbaar voor betaald werk;

  • U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden, bijvoorbeeld door zelf ontslag te nemen;

  • U heeft in minimaal 26 weken gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos bent geworden.

Het UWV toetst zelfstandig en beoordeelt de vraag of u in aanmerking komt voor een WW-uitkering.

De duur van de WW-uitkering

De duur van de WW-uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Als u in de 36 weken voor uw werkloosheid tenminste 26 weken heeft gewerkt, dan krijgt u een WW-uitkering van 3 maanden. De WW-uitkering kan ook langer duren dan 3 maanden. Hiervoor geldt de eis dat u van de laatste 5 kalenderjaren voor uw werkloosheid in ten minste 4 kalenderjaren moet hebben gewerkt. Wanneer u voldoet aan deze jareneis dan kunt u mogelijk aanspraak maken op een verlengde WW-uitkering. Hoe langer u heeft gewerkt, hoe langer de duur van de WW-uitkering is. De maximale duur van een WW-uitkering is op dit moment 24 maanden. U kunt uw totale arbeidsverleden vinden op de website van het UWV.

De hoogte van de WW-uitkering

De hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van uw sociale verzekeringsloon (SV-loon). Het SV-loon is het loon waarover u belastingen en sociale premies heeft betaald. Voor de bepaling van de hoogte van de WW-uitkering wordt gekeken naar het SV-loon dat u verdiende in de periode van 12 maanden die eindigt op de laatste dag van het tweede aangiftetijdvak voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin het arbeidsurenverlies is ingetreden. De periode waarover wordt gekeken naar het SV-loon kan afwijken wanneer u arbeidsongeschikt bent geweest.

Uw WW-uitkering bedraagt de eerste 2 maanden 75% van uw WW-maandloon. Daarna wordt dit 70% van uw WW-maandloon. Het UWV houdt ook rekening met een maximum dagloon (per 1 januari 2020 € 4.769,34 bruto per maand). Als uw loon hoger is dan het maximum dagloon, dan is de hoogte van de WW-uitkering 75% of 70% van dit maximum dagloon.

Heeft u naast uw WW-uitkering ook andere inkomsten? Dan worden deze inkomsten meestal verrekend met de WW-uitkering.

Wanneer en hoe vraagt u een WW-uitkering aan?

U kunt een WW-uitkering vanaf 1 week voordat u werkloos wordt aanvragen. Het is verstandig om de aanvraag uiterlijk binnen 1 week na de eerste werkloosheidsdag te doen. Doet u dit later? Dan krijgt u mogelijk tijdelijk een lagere uitkering. U kunt de aanvraag doen via de website van het UWV. Daarvoor heeft u een DigiD nodig. Als u een WW-uitkering aanvraagt, dan bent u ook direct bij het UWV ingeschreven als werkzoekende.