Door corona heb ik als uitzendkracht geen werk. Heb ik recht op loon?

Het coronavirus (COVID-19) raakt veel bedrijven. Sommige bedrijven hebben door de maatregelen rondom corona minder werk. Dit heeft ook gevolgen voor de uitzendkrachten die daar werken. In dit artikel leest u wat de gevolgen zijn voor uitzendkrachten als het werk wegvalt door het coronavirus.

Voorbeeld

U werkt als uitzendkracht. Helaas stopt de opdrachtgever de opdracht door het coronavirus. Het uitzendbureau heeft geen ander werk voor u. U wilt weten wat de coronamaatregelen voor gevolgen hebben voor uw inkomen.

Gevolgen tijdens de coronacrisis afhankelijk van uitzendfase

Wat het wegvallen van werk door corona betekent, ligt aan de fase waarin de uitzendkracht zit. Er zijn 2 belangrijke uitzendcao’s: de ABU- en de NBBU-cao. Deze cao’s kennen een fasensysteem. Dit is een systeem waarbij een uitzendkracht meer rechten opbouwt naarmate hij langer werkt. Elke fase kent specifieke regels. In de ABU-cao wordt gesproken over fase A, fase B en fase C. De NBBU-cao kent fase 1-2, fase 3 en fase 4.

  • Fase A of fase 1-2 duurt maximaal 78 gewerkte weken met een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten.
  • Fase B of fase 3: duurt maximaal 4 jaar of maximaal 6 overeenkomsten voor bepaalde tijd.
  • Fase C of fase 4 betreft een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Rechten van een uitzendkracht in fase A of 1-2 bij inkomensverlies door corona

In fase A of 1-2 is er volgens de cao standaard een uitzendbeding van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het uitzendbeding zorgt ervoor dat de overeenkomst tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau automatisch eindigt als de opdrachtgever (om welke reden dan ook) de opdracht stopzet. Het dienstverband eindigt dus ook automatisch. Een uitzendkracht die in deze fase geen werk meer heeft door corona kan een WW-uitkering aanvragen.

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding in fase A of 1-2

Is er sprake is van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding (ook wel een detacheringsovereenkomst genoemd)? Dan gelden andere voorwaarden. Het is in fase A of 1-2 mogelijk om de loondoorbetalingsverplichting uit te sluiten. In dat geval is er geen recht op loon of ander passend werk bij het wegvallen van het uitzendwerk, dus ook als dat gebeurt door corona. De uitzendkracht kan in het geval van inkomensverlies door het coronavirus een WW-uitkering aanvragen.

Vrijwel nooit loondoorbetaling in fase A of 1-2

Er is in fase A of 1-2 vrijwel nooit recht op loondoorbetaling als het werk wegvalt vanwege het coronavirus. Alleen als sprake is van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding waarin de loondoorbetalingsverplichting schriftelijk is afgesproken krijgt de uitzendkracht doorbetaald. Maar dit komt weinig voor.

Rechten van een uitzendkracht in fase B of 3 bij inkomensverlies door corona

In fase B of 3 heeft de uitzendkracht een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd (zonder uitzendbeding). In de overeenkomst staat een einddatum. Als het uitzendwerk door het coronavirus wegvalt moet het uitzendbureau daarom het laatstverdiende loon doorbetalen tijdens de overeenkomst. Ook moet het uitzendbureau passend en vervangend werk te zoeken en aan bieden. Deze verplichtingen kunnen anders zijn als de uitzendkracht niet eerst fase A of 1-2 heeft doorlopen.
De uitzendkracht moet passend werk accepteren. Weigert de uitzendkracht passend werk? Dan vervalt het recht op loondoorbetaling en vervangend werk.

Rechten van een uitzendkracht in fase C of 4 bij inkomensverlies door corona

In fase C of 4 werkt de uitzendkracht met een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als de uitzendkracht door de coronacrisis niet kan werken, moet de werkgever daarom het loon doorbetalen. Ook moet het uitzendbureau zoeken naar ander passend en vervangend werk.

De NOW-regeling voor uitzendkrachten

Door het coronavirus heeft de overheid een aantal maatregelen genomen om banen en inkomens te beschermen. Een van deze maatregelen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Via deze regeling kan een werkgever een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten krijgen als de omzet erg terugloopt door het coronavirus. De werkgever die gebruik maakt van de regeling moet tijdens de looptijd het volledige loon betalen aan de werknemers.
De NOW-regeling geldt ook voor uitzendkrachten. Uitzendbureaus die door corona minder werk hebben kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn deze regeling aanvragen. Eindigt de uitzendovereenkomst van een uitzendkracht omdat de opdracht door het coronavirus stopt? Dan kan het uitzendbureau een nieuwe tijdelijke overeenkomst worden afgesproken voor de duur van de tegemoetkoming. Het uitzendbureau is dit echter niet verplicht.

Meer over het coronavirus


Anderen lezen ook