Het CBR legt mij een educatieve maatregel op, wat kan ik doen?

In dit artikel leest u wat een educatieve maatregel van het CBR is, wanneer het CBR die oplegt en wat u kunt doen als u het niet eens bent met een opgelegde maatregel.

Voorbeeld

U wordt aangehouden door de politie omdat zij uw rijgedrag onveilig vinden. Kort daarna ontvangt u van het CBR bericht dat u een cursus over verantwoord rijgedrag in het verkeer moet volgen.

Wanneer legt het CBR een educatieve maatregel op?

Als u door uw rijgedrag of het gebruik van alcohol of drugs in het verkeer te maken krijgt met de politie is de kans groot dat de politie dit meldt bij het CBR. Bij twijfel over uw rijgeschiktheid of rijvaardigheid mag het CBR u een educatieve maatregel opleggen. Dit mag op basis van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid, het Reglement rijbewijzen en de Wegenverkeerswet. Het volgen van een cursus of het ondergaan van een onderzoek is dan verplicht.

Welke maatregelen legt het CBR op?

Het CBR kent de volgende maatregelen:

 • een medisch onderzoek
 • een onderzoek naar uw rijvaardigheid
 • een onderzoek naar het alcoholgebruik
 • een onderzoek naar het drugsgebruik
 • een korte cursus over alcohol en verkeer (LEMA)
 • een cursus over alcohol en verkeer (EMA)
 • een cursus over verantwoord rijgedrag in het verkeer (EMG)

Wat kunt u doen als het CBR u een educatieve maatregel oplegt?

Als u het er niet mee eens bent dat het CBR u een educatieve maatregel oplegt, kunt u een aantal dingen doen.

 • U kunt in bezwaar gaan tegen de oplegging van een maatregel. Helaas is dit vaak niet erg kansrijk;
 • Bij een (medische) keuring kunt u een herkeuring aanvragen óf in bezwaar gaan. Let er op dat hier verschillende termijnen voor gelden;
 • Als u een herkeuring aanvraagt, kunt u vervolgens bezwaar aantekenen tegen het besluit dat volgt uit de herkeuring;
 • Als u na een rijvaardigheidstest ongeschikt blijkt, dan kunt u een tweede test afleggen. Hierna volgt er een definitief besluit. U kunt dus geen derde rijtest meer afleggen.

Een jurist kan de haalbaarheid van een bezwaarschrift voor u onderzoeken en bekijken of het zinvol is om na een keuring een herkeuring aan te vragen.

Ons advies: werk goed mee als u een educatieve maatregel krijgt opgelegd

Als u bijvoorbeeld niet op tijd betaalt, dan merkt het CBR dat aan als onvoldoende meewerken.

Zo ook wanneer u tijdens de cursusdagen geen actieve houding toont, niet op tijd op komt dagen of op een andere manier onvoldoende inzicht toon in het doel van de cursus. Dat leidt tot het ongeldig verklaren van uw rijbewijs, waarna een invordering volgt. De kosten zijn voor uw rekening.

Volgens het CBR ben ik een beginnend bestuurder. Wat betekent dat?

Dit betekent dat de bestuurder korter dan vijf (bij 18-jarigen) of zeven jaar (bij 16 en 17-jarigen) het eerste rijbewijs heeft. Voor de beginnende bestuurder gelden andere criteria bij een onderzoek naar de rijvaardigheid. Als een beginnend bestuurder 2 keer een verkeersdelict pleegt, kan de geldigheid van het rijbewijs geschorst worden. Mogelijk wordt er ook een onderzoek naar de rijvaardigheid opgelegd.

Wanneer ben ik een beginnend bestuurder?

 • Als u uw eerste rijbewijs haalde op 16- of 17-jarige leeftijd, bent u 7 jaar een beginnende bestuurder.
 • Als u uw eerste rijbewijs haalde op 18-jarige leeftijd of daarna, bent u 5 jaar een beginnende bestuurder.