Mijn klant draagt geen mondkapje. Wat nu?

Vanwege corona geldt in Nederland de mondkapjesplicht voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder. De mondkapjesplicht geldt in alle publieke binnenruimten. Uw onderneming valt hier waarschijnlijk ook onder. De mondkapjesplicht geldt ook voor klanten die op afspraak naar uw winkel komen. In dit artikel leest u hoe om te gaan met de mondkapjesweigeraar, zodat u door kunt met ondernemen.
Voorbeeld
U bent winkeleigenaar en u doet er alles aan om uw klanten veilig te laten winkelen en de kans op verspreiding van het coronavirus te beperken. Dat betekent onder andere dat u en uw medewerkers mondkapjes dragen en u dit ook actief aan uw klanten vraagt. Er komt een vaste klant binnen die weigert een mondkapje te dragen. Uw klanten zijn belangrijk voor u, maar u wilt zich ook aan de regels houden en zo snel mogelijk het coronavirus verdrijven. Moet u de klant zonder mondkapje weigeren of niet?

Update februari 2022: Inmiddels heeft de Nederlandse overheid de mondkapjesplicht afgeschaft voor alle (openbare) gelegenheden, behalve in en rondom het OV, in het vliegtuig en op luchthavens.

Het dragen van een mondkapje is een wettelijke plicht

In de strijd tegen het coronavirus neemt de overheid verschillende maatregelen. 1 van die maatregelen is het dragen van een mondkapje in openbare ruimten. Tot 1 december 2020 was er in Nederland sprake van een dringend advies om een mondkapje te dragen. Het was toen dus toegestaan om zonder mondkapje te winkelen. Nu is het dragen van een mondkapje echter een wettelijke plicht. Deze wettelijke plicht geldt in ieder geval tot 1 maart en kan nog worden verlengd. De wet vraagt van ondernemers de coronamaatregelen, zoals het dragen van een mondkapje na te leven en ook uw klanten hierop te wijzen.

Hoe zorg ik als ondernemer dat mijn klanten de coronaregels naleven?

Een ondernemer moet een actief deurbeleid voeren met de regels die in de onderneming gelden.. Om ervoor te zorgen dat klanten zich aan de coronaregels houden, kunt u:

 • posters met de gedragsregels voor uw onderneming bij de deur ophangen;
 • desinfectiegel beschikbaar stellen;
 • uw klanten verplichten een mandje of karretje te gebruiken;
 • een maximaal aantal bezoekers vaststellen, zodat iedereen anderhalve meter afstand tot elkaar kan houden;
 • looproutes instellen met bordjes of pijlen op de vloer;
 • kijken of er op brancheniveau protocollen beschikbaar zijn die kunnen helpen om de anderhalve meter goed toe te passen in uw onderneming en bij de drukte;
 • dezelfde afspraken maken als uw collega ondernemers in dezelfde branche, en deze afspraken afstemmen met de gemeente (op lokaal niveau). Dat geeft duidelijkheid voor uzelf en voor uw klanten.

Wat gebeurt er als ik geen actief corona-deurbeleid voer?

Als u geen actief deurbeleid rondom de coronaregels voert, kan de burgermeester u een boete opleggen of zelfs uw onderneming sluiten. Als ondernemer bent u niet verplicht tot handhaving van de mondkapjesplicht. U bent wel verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in uw winkel. U kunt daarvoor eventueel particuliere beveiliging inhuren.

Wat kan ik doen als mijn klant geen mondkapje wil dragen?

De volgende tips helpen u wellicht bij het aanpakken van een mondkapjesweigeraar:

 • spreek de klant aan bij de deur;
 • weigert de klant dan nog een mondkapje te dragen? Leg dan uit waarom u toch wil dat de klant een mondkapje draagt. U kunt aangeven dat het een wettelijke plicht is en dat u wil dat uw klanten geen boete krijgen. En dat u bovenal wil dat al uw klanten veilig kunnen winkelen.
 • verzoek de klant de winkel te verlaten als hij zich niet houdt aan uw deurbeleid;
 • de mening of beweegreden om geen mondkapje te dragen is niet relevant, tenzij de klant om medische reden geen mondkapje kan dragen. De klanten moet dit wel kunnen aantonen.
 • blijft iemand toch het dragen van een mondkapje weigeren? U kunt dan, net als bij diefstal, contact opnemen met de gemeentelijke handhaving of politie. De klant moet zich aan de wet houden. Het dragen van een mondkapje hoort daar ook bij.

Wat betekent de mondkapjesplicht voor mij als ondernemer?

 1. U en uw medewerkers zijn verplicht tot dragen een mondkapje;
 2. U bent ook verplicht de mondkapjes aan uw medewerkers te geven of te vergoeden. De vergoedingen van de mondkapjes zijn onbelast;
 3. U bent verantwoordelijk en kunt een boete krijgen als uw medewerkers geenmondkapje dragen, of een mondkapje dragen dat niet aan de voorschriften voldoet.

Wanneer hoeven mijn medewerkers geen mondkapje te dragen?

 1. Als het voor de uitvoering van werkzaamheden ondoenlijk of onmogelijk is een mondkapje te dragen? U kunt dan een spatscherm overwegen. Volgens de overheid mogen u en uw medewerkers hiervoor kiezen als het dragen van een mondkapje voor 8 uur echt te zwaar is. Het spatscherm moet het gezicht volledig bedekken. Het spatscherm dat op de kin wordt gezet mag niet meer gebruikt worden;
 2. Als uw medewerker door medische redenen geen mondkapje kan dragen. Uw medewerker moet dat wel kunnen aantonen.
 3. Medewerkers hoeven geen mondkapje te dragen in de kantine of in het magazijn;
 4. Er hoeft geen mondkapje te worden gedragen bij een adviesgesprek aan tafel, maar als er wordt gelopen moet deze weer gedragen worden.

Corona en Ondernemen