Juridische Barometer 2020: De belangrijkste juridische trends en ontwikkelingen in Nederland

26-01-2021 - Jaarlijks publiceert Stichting Achmea Rechtsbijstand de Juridische Barometer in januari. Wij doen dit omdat juridische hulpvragen een beeld geven van hoe het ervoor staat in de maatschappij. Als wij weten waar en waardoor conflictsituaties ontstaan, kunnen wij in een zo vroeg mogelijk stadium hulp bieden. Liefst nog voordat een conflict ontstaat of uit de hand loopt. Het is ons doel om zoveel mogelijk onnodig juridisch leed te voorkomen. Dat is niet alleen fijn voor klanten. Maar ook goed voor de maatschappij en voor ons. Want als we geschillen kunnen voorkomen of eerder oplossen, houden we de premies beheersbaar en het recht toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen.

Een conflict of probleem, niemand zit erop te wachten. Toch hebben we niet altijd zelf in de hand wat er op ons pad komt. Dat gold zeker voor 2020. Het was een bijzonder jaar. Iets dat wij ook terugzien in de juridische hulpvragen die wij ontvingen bij Stichting Achmea Rechtsbijstand.

De belangrijkste trends en ontwikkelingen staan in de Juridische Barometer 2020

Hierin zijn duidelijk de gevolgen zichtbaar van de wereldwijde corona pandemie. Op het gebied van werk, of het gebrek aan werk voor sommige branches. Veel mensen kregen te maken met gevolgen op het gebied van reizen. Maar ook op het gebied van wonen en thuiswerken zijn de ontwikkelingen duidelijk zichtbaar. In totaal ontvingen wij 147.881 hulpverzoeken in 2020.

Hoe staat het ervoor in Nederland?

We hebben te maken met de effecten ontstaan door de coronacrisis. De onzekerheid over het voortduren van de situatie, doet ook het mentaal welbevinden van mensen geen goed. Dat kan leiden tot minder verdraagzaamheid naar elkaar. Iets dat wij herkennen in het aantal gestegen hulpvragen over situaties op het gebied van ‘Wonen’. Daarnaast is het aantal hulpverzoeken op het gebied van ‘Werken’ gestegen.

Niet eerder zagen wij zoveel vraag naar juridische informatie in één jaar

Op onze www.achmearechtbijstand.nl hebben we ruim 500.000 unieke bezoekers mogen ontvangen op de speciale pagina’s over Corona en daarmee samenhangende juridische vraagstukken. Ook waren er veel nieuwe situaties voor de rechtspraak. De jurisprudentie moest in veel gevallen worden toegepast op nieuwe situaties en veel zittingen werden uitgesteld of vonden op afstand plaats.

Ontdek alle ontwikkelingen en trends in de Juridische Barometer 2020