Werken

Vrouw werkt thuis achter laptop terwijl haar kind naast haar op de bank zit

Veel werkgeschillen over ziekte en re-integratie en arbeidsvoorwaarden 

Het totaal aantal geschillen over werken steeg de eerste helft van het jaar licht ten opzichte van vorig jaar.

We zien nog steeds veel werkgeschillen over ziekte en re-integratie en arbeidsvoorwaarden. Dit kan nog steeds te maken hebben met de huidige economische situatie, de inflatie en hogere werkdruk door het personeelskort.

In de praktijk zien wij ook nog steeds redelijk wat zaken over grensoverschrijdend gedrag. Dit is nog steeds actueel en regelmatig in de media. Dat is ook niet raar, we zijn in Nederland nog bezig om helder te krijgen wat acceptabel gedrag is. Dit proces is gaande en daarom is de verwachting dat deze zaken voorlopig blijven spelen.

Aantal zaken over werk in de eerste helft van het jaar

Grafiek: aantal werkzaken in eerste helft 2023

Top 5 zaken over werk in 1e helft van het jaar

1 Ziek/re-integratie of ontslag na 2 jaar ziek 2772
2 Arbeidsvoorwaarden 2229
3 Verstoorde arbeidsverhouding 1569
4 Sociale Wetgeving 1505
5 Verandering in organisatie 1341