Trends en ontwikkelingen in werken

Juridische barometer

Stijging juridische hulpvragen over pensioenen

 • 22% meer vragen over pensioenen
 • Aantal ontslagzaken nam af met 25%
 • Flinke daling op toetsing arbeidsvoorwaarden (-36%) en loonvordering (-34%)

Over het geheel neemt het aantal werkgerelateerde vragen af in 2021. We zitten ongeveer op eenzelfde niveau als in 2019, voordat de coronapandemie uitbrak. Wel zien we een duidelijke verschuiving in het soort hulpvragen. Wat daarnaast opvalt is de toename in vragen rondom pensioenen.

Aantal zaken over werk

Aantal zaken over werk per kwartaal in 2021

Ontslagaanvraag versus concurrentiebeding

Ondanks de pandemie trekt de arbeidsmarkt in 2021 aan. We zagen dan ook het aantal ontslagaanvragen afnemen met maar liefst 25% ten opzichte van het jaar ervoor, terwijl het aantal verzoeken rondom de functiewaardering en het concurrentiebeding juist toenam met 13% en 5%. Iets dat we vaak zien als de arbeidsmarkt opbloeit. Ook het aantal verzoeken om loonvordering daalt met maar liefst 34% en de toetsing van arbeidsvoorwaarden daalde met maar liefst 36%. Door de NOW-maatregelen (loonsteun) zien wij dat veel werkgevers kans hebben gezien om de loonbetalingen correct en op tijd uit te voeren. Daarnaast zijn minder werknemers van baan veranderd waardoor minder vaak arbeidsvoorwaarden getoetst moesten worden. Tenslotte hebben minder werkgevers aanleiding gezien om aan de arbeidsvoorwaarden te sleutelen. Mogelijk is dat een effect van de coronapandemie in combinatie met de wens van veel werkgevers om personeel zoveel mogelijk in dienst te houden voor als betere tijden aanbreken.

De gevreesde ontslaggolf blijft uit in 2021

Dankzij de overheidssteun die ondernemers ontvangen bijvoorbeeld via de NOW blijven veel arbeidsplaatsen behouden. Het gunstige (bedrijfs-)economische klimaat en het vertrouwen van consumenten speelt hierbij een belangrijke rol. De werkloosheid is laag en een flink aantal sectoren in de economie kampt met personeelstekorten en niet vervulde vacatures. Het historisch lage aantal faillissementen in 2021 wijst in dezelfde richting.

Het aantal vragen met betrekking tot pensioenen nam flink toe

Indexering blijft uit sinds 2008 en de inwerkingtreding van de nieuwe pensioenwet is met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2023. Het leidt tot 22% meer vragen bij onze juristen. Met name van mensen boven de 60 jaar, die binnen afzienbare tijd van hun pensioen gebruik willen maken. De meeste vragen gaan over de wijziging van pensioenregelingen. Er zijn ook veel vragen over de overgang en liquidatie van pensioenfonds Reiswerk en het pensioenfonds AVH naar het pensioenfonds PGB. Het gevolg van deze overgang zijn enorme kortingen op het pensioen van de deelnemers. Er wordt gekeken welke juridische acties mogelijk zijn, ook vanuit rechtsbijstandverzekeraars. Daarnaast zijn er problemen rondom de premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid, omdat de regelgeving van het UWV en die van de pensioenfondsen niet altijd goed op elkaar aansluiten. Soms is daar echter in overleg toch een oplossing te vinden.

Top 5 zaken over werk

Tips van onze arbeidsrechtjurist

 1. Ga bij discussies over corona op de werkvloer eerst het goede gesprek aan
  Die verantwoordelijkheid geldt voor werkgever en werknemer. De basis voor iedere arbeidsovereenkomst is immers goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Natuurlijk moeten de maatregelen van de overheid altijd in acht worden genomen. Zoals bij klachten thuis blijven en je laten testen.
 2. Over vaccineren of het laten testen van werknemers kunnen er gemakkelijk discussies ontstaan. Daarbij is de belangrijkste vraag of er andere mogelijkheden zijn.
  Bijvoorbeeld:
  • Kan er thuis gewerkt worden? Juristen kunnen bijvoorbeeld meestal thuiswerken; procesoperators kunnen dat in de regel niet.
  • Kan op de werkvloer voldoende afstand gehouden worden? Kan voor deze werknemer een afgescheiden werkplek geregeld worden, waardoor hij voldoende afstand kan houden van andere werknemers of niet in contact komt met andere werknemers?
  • In deze afweging kan ook betrokken worden of het om een zorginstelling gaat met kwetsbare bewoners of om een ruime fabriekshal met ruim voldoende afstand en veel ventilatie.
  • Is de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging om advies gevraagd?
  • Heeft de werknemer een medische reden om zich niet te laten vaccineren?
  • Kan van de werknemer verwacht worden dat hij zich vaak laat testen om toegang te houden tot de arbeidsplaats?
  • Als een klant in het buitenland om een vaccinatiebewijs vraagt van de niet gevaccineerde chauffeur die een order komt afleveren is het misschien mogelijk om die rit door een collega-chauffeur te laten rijden.
  • Leg afspraken die je daarover maakt goed vast. Dan ontstaat daarover later geen discussie meer.
 3. Wettelijke vakantiedagen vervallen volgens de wet 6 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin die wettelijke vakantiedagen zijn opgebouwd. Wat mag je van de werkgever verwachten?
  De werkgever heeft daarbij een zorg- en informatieverplichting. Dat betekent dat de werkgever op tijd moet waarschuwen dat die wettelijke vakantiedagen dreigen te vervallen. En hij moet zijn werknemers actief aansporen om deze vakantiedagen op te nemen voordat ze vervallen. Doet hij dat niet, dan kan het zijn dat deze vervaltermijn niet geldt. De werknemer heeft dan ook na die 6 maanden nog recht op deze wettelijke vakantiedagen.

Tip van onze pensioenrechtjurist

 1. Tip bij waardevermindering pensioenfonds
  In een pensioenfonds kan een waardevermindering voorkomen. In bepaalde gevallen kun je dan een beroep doen op de zogenaamde ‘hardheidsclausule’, waardoor de waarde van het pensioen wel gelijk blijft. Dit is zeker niet altijd het geval, maar wel de moeite waard om te laten nakijken door een jurist.

Zaken over pensioenen