Hoe het pensioenfonds van Anjou zijn pensioenwaarde verbeterde

thuiswerkende man

Anjou valt meermaals uit vanwege ziekte

Hij werkt lange tijd bij zijn werkgever, met veel plezier én naar tevredenheid. Als gevolg van lichamelijke problemen valt hij helaas uit wegens ziekte. Een periode van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en een WAO-uitkering volgen. Gelukkig kan hij wel deels doorwerken bij zijn werkgever. Die periode gebruikt hij ook om zich bij te scholen, waardoor hij uiteindelijk een beter betaalde functie volledig uitvoert. Zijn WAO-uitkering wordt hierop gestopt, hij kan weer in zijn eigen inkomen voorzien.

Helaas voor Anjou ontwikkelt zijn ziekte zich negatief. Hij valt dit keer volledig uit. Gedeeltelijk herstel zit er niet in. Weer wordt een uitkering aangevraagd. Het UWV kent de regel dat bij nieuwe uitval door dezelfde oorzaak binnen 5 jaar dezelfde WAO-uitkering geldt. Wel wordt de uitkering opnieuw vastgesteld op basis van het hogere inkomen. De zogeheten ‘maatmanwissel’.

Deze 'maatwissel' voert Anjou zijn pensioenfonds niet uit

Het pensioenfonds kijkt naar het inkomen van Anjou voordat hij de eerste keer ziek werd. Hierdoor krijgt hij een premievrije opbouw op basis van een lager inkomen. Dat is nadelig voor Anjou. Hij belt daarom met onze jurist, legt zijn situatie uit en vraagt om hulp.

Onze jurist legt uit dat het pensioenfonds het reglement volgt dat zij hebben

Zij staan dan ook in hun recht. Wel zegt onze jurist dat het reglement waarschijnlijk met andere intenties is opgesteld. Met andere woorden, het houdt onvoldoende rekening met een situatie zoals die van Anjou. Daar ligt volgens onze jurist dan ook ruimte voor interpretatie. Ook omdat het UWV ook kijkt naar het hogere inkomen. Daarop neemt onze jurist contact op met het pensioenfonds en vraagt hen op basis van de ‘hardheidsclausule’ tot een ander besluit te komen. Uiteindelijk kunnen zij zich vinden in onze argumenten. Anjou ontvangt nu een premievrije opbouw over zijn hogere inkomen.