WGA

De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Hieronder vallen mensen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. Deze mensen hebben tussen de 35% en de 80% loonverlies of tussen 80 en 100% loonverlies, maar wel enige kans op herstel.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit