Studiekostenbeding

Een bepaling (of clausule)in de arbeidsovereenkomst waarin werkgever en werknemer afspraken maken over hoe om wordt gegaan met gemaakte studiekosten. Hierin kan bijvoorbeeld staan dat de werknemer (een deel van de) studiekosten (bij einde dienstverband) moet terugbetalen.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit