Smartengeld

Een tegemoetkoming in geld voor de geleden immateriële schade (pijn, leed, gederfde levensvreugde)

Wat vond u van deze uitleg?
1 stem