Overmacht

Er is sprake van overmacht als een schuldenaar de gemaakte afspraken niet kan nakomen terwijl hij daar niets aan kan doen. Bijvoorbeeld een vlucht die niet kan worden uitgevoerd wegens een vulkaanuitbarsting of vanwege politieke onrust in het land van aankomst.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit