BSN

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in Nederland. Vroeger heette dit het sofinummer en nog eerder heette dit het (sociaal-)fiscaal nummer.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit