Administratieve procedure

Een bestuursrechtelijke procedure waarin een besluit van een overheidsorgaan (zoals bijvoorbeeld een gemeente) wordt getoetst en waarop de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit