.... Als uw werknemer (deels) jonger was dan 18 jaar. Stuur een overzicht van de gewerkte uren in de maanden waarin uw werknemer jonger was dan 18 jaar. Als uw werknemer ploegentoeslag en/of overwerktoeslag heeft ontvangen.

Meestal is schriftelijk afgesproken wat de gemiddelde arbeidsduur van een werknemer per week of per jaar is. Als de werknemer deze afgesproken uren niet kan werken, bouwt de werknemer min-uren op. Bij...

Werknemer heeft ook in coronatijd recht op uitbetaling vakantiegeld In de wet is geregeld dat een werknemer recht heeft op minimaal 8% vakantiegeld over het loon. De werkgever kan dit recht niet uitsluiten.

Is de zzp’er een werknemer of niet? Een werknemer is een persoon die een arbeidsovereenkomst met u heeft gesloten. Maar ook iemand die voldoet aan de volgende vereisten is een werknemer: De persoon verricht...

...korte termijn aan beide partijen duidelijkheid kan geven bij geschillen. Iedere werknemer in dienst bij een overheidswerkgever is vanaf 1 januari 2020 ambtenaar. Zo zijn werknemers in dienst bij, bijvoorbeeld,...

Toestemming die een werkgever nodig heeft om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen.

1. Bepalen dat een werknemer zijn werk (voorlopig) niet meer mag doen. 2. Bepalen (door een rechter) dat een besluit (voorlopig) niet mag worden uitgevoerd.

...aan te geven onder welke voorwaarden hij de arbeidsovereenkomst wil verlengen. Vergeetde werkgever de werknemer te informeren over het einde van het contract en blijft de werknemer doorwerken? Dan loopt...

De periode die een werknemer nog in dienst blijft nadat de werkgever heeft meegedeeld dat de arbeidsovereenkomst eindigt.

Dan moet de werkgever het salaris van zijn werknemers doorbetalen. Als dit in de arbeidsovereenkomst of cao is afgesproken, kunnen in deze situatie wel min-uren opgebouwd worden. De werknemer moet deze...

...maximaal 90% van de loonkosten gecompenseerd krijgen. Deze regeling geldt ook voor werknemers met een oproepovereenkomst waar door corona (tijdelijk) minder werk voor is. De werkgever kan dus voor werknemers...

De tegenprestatie die een werknemer van de werkgever ontvangt voor geleverde arbeid. Betaling van loon kan in geld, maar ook in natura. Bijvoorbeeld in goederen of diensten. Denk daarbij aan een maaltijd,...