.... Als uw werknemer (deels) jonger was dan 18 jaar. Stuur een overzicht van de gewerkte uren in de maanden waarin uw werknemer jonger was dan 18 jaar. Als uw werknemer ploegentoeslag en/of overwerktoeslag heeft ontvangen.

Is de zzp’er een werknemer of niet? Een werknemer is een persoon die een arbeidsovereenkomst met u heeft gesloten. Maar ook iemand die voldoet aan de volgende vereisten is een werknemer: De persoon verricht...

Werknemer heeft ook in coronatijd recht op uitbetaling vakantiegeld In de wet is geregeld dat een werknemer recht heeft op minimaal 8% vakantiegeld over het loon. De werkgever kan dit recht niet uitsluiten.

Meestal is schriftelijk afgesproken wat de gemiddelde arbeidsduur van een werknemer per week of per jaar is. Als de werknemer deze afgesproken uren niet kan werken, bouwt de werknemer min-uren op. Bij...

...korte termijn aan beide partijen duidelijkheid kan geven bij geschillen. Iedere werknemer in dienst bij een overheidswerkgever is vanaf 1 januari 2020 ambtenaar. Zo zijn werknemers in dienst bij, bijvoorbeeld,...

Toestemming die een werkgever nodig heeft om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen.

Een brief waarin de werkgever een functie of baan aanbiedt aan een werknemer.

De locatie waar de werknemer werkzaamheden verricht.

Een bepaling (of clausule)in de arbeidsovereenkomst waarin werkgever en werknemer afspraken maken over hoe om wordt gegaan met gemaakte studiekosten. Hierin kan bijvoorbeeld staan dat de werknemer (een...

De uitkering die het UWV betaalt aan werknemers wanneer hun werkgever failliet is verklaard. Deze uitkering is het loon van de werknemers. Het UWV betaalt de uitkering maximaal 3 maanden.

...de vakantie vastgesteld naar de wens van de werknemer. Vakantie en ziekte Als een werknemer vakantie wil opnemen tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid, moet een werknemer over deze gehele vakantieperiode...

Een collectieve arbeidsovereenkomst tussen werkgeversverenigingen namens de werkgevers en de vakbond namens de werknemers die lid zijn van de vakbond. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de hoogte van...