...korte termijn aan beide partijen duidelijkheid kan geven bij geschillen. Iedere werknemer in dienst bij een overheidswerkgever is vanaf 1 januari 2020 ambtenaar. Zo zijn werknemers in dienst bij, bijvoorbeeld,...

Toestemming die een werkgever nodig heeft om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen.

Een brief waarin de werkgever een functie of baan aanbiedt aan een werknemer.

Een bepaling (of clausule)in de arbeidsovereenkomst waarin werkgever en werknemer afspraken maken over hoe om wordt gegaan met gemaakte studiekosten. Hierin kan bijvoorbeeld staan dat de werknemer (een...

De uitkering die het UWV betaalt aan werknemers wanneer hun werkgever failliet is verklaard. Deze uitkering is het loon van de werknemers. Het UWV betaalt de uitkering maximaal 3 maanden.

...de vakantie vastgesteld naar de wens van de werknemer. Vakantie en ziekte Als een werknemer vakantie wil opnemen tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid, moet een werknemer over deze gehele vakantieperiode...

De locatie waar de werknemer werkzaamheden verricht.

Een uitkering uit de Werkloosheidswet. Hieronder vallen de werknemers die als gevolg van het verlies van werk geen of minder inkomen hebben. ...

Een collectieve arbeidsovereenkomst tussen werkgeversverenigingen namens de werkgevers en de vakbond namens de werknemers die lid zijn van de vakbond. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de hoogte van...

Het aantal overeengekomen uren waaruit een werkweek of een anderszins overeengekomen werkperiode van de werknemer bestaat.

De periode die een werknemer nog in dienst blijft nadat de werkgever heeft meegedeeld dat de arbeidsovereenkomst eindigt.

Ook wel: OR. De werknemers van een onderneming of bedrijf die officieel hun collega’s vertegenwoordigen in het overleg met de leiding van het bedrijf. Dit orgaan is verplicht voor ondernemingen die...