.... Als uw werknemer (deels) jonger was dan 18 jaar. Stuur een overzicht van de gewerkte uren in de maanden waarin uw werknemer jonger was dan 18 jaar. Als uw werknemer ploegentoeslag en/of overwerktoeslag heeft ontvangen.

...gemiddelde arbeidsduur van een werknemer per week of per jaar is. Als de werknemer deze afgesproken uren niet kan werken, bouwt de werknemer min-uren op. Bij het opbouwen van min-uren ontvangt de werknemer in beginsel volledig loon.

  Werknemer heeft ook in coronatijd recht op uitbetaling vakantiegeld In de wet is geregeld dat een werknemer recht heeft op minimaal 8% vakantiegeld over het loon. De werkgever kan dit recht niet uitsluiten.

...korte termijn aan beide partijen duidelijkheid kan geven bij geschillen. Iedere werknemer in dienst bij een overheidswerkgever is vanaf 1 januari 2020 ambtenaar. Zo zijn werknemers in dienst bij, bijvoorbeeld,...

Is de zzp’er een werknemer of niet? Een werknemer is een persoon die een arbeidsovereenkomst met u heeft gesloten. Maar ook iemand die voldoet aan de volgende vereisten is een werknemer: De persoon verricht...

De periode die een werknemer nog in dienst blijft nadat de werkgever heeft meegedeeld dat de arbeidsovereenkomst eindigt.

...van tevoren aan te geven onder welke voorwaarden hij de arbeidsovereenkomst wil verlengen. Vergeet de werkgever de werknemer te informeren over het einde van het contract en blijft de werknemer doorwerken?

...tegemoetkoming in de loonkosten door het coronavirus voor mij als werknemer? Als er minder werk is door het coronavirus moet de werkgever het volledige loon doorbetalen aan de werknemer. Dat is een van...

De tegenprestatie die een werknemer van de werkgever ontvangt voor geleverde arbeid. Betaling van loon kan in geld, maar ook in natura. Bijvoorbeeld in goederen of diensten. Denk daarbij aan een maaltijd,...

Dan moet de werkgever het salaris van zijn werknemers doorbetalen. Als dit in de arbeidsovereenkomst of cao is afgesproken, kunnen in deze situatie wel min-uren opgebouwd worden. De werknemer moet deze...

Toestemming die een werkgever nodig heeft om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen.

Ook wel: OR. De werknemers van een onderneming of bedrijf die officieel hun collega’s vertegenwoordigen in het overleg met de leiding van het bedrijf. Dit orgaan is verplicht voor ondernemingen die...