.... Als uw werknemer (deels) jonger was dan 18 jaar. Stuur een overzicht van de gewerkte uren in de maanden waarin uw werknemer jonger was dan 18 jaar. Als uw werknemer ploegentoeslag en/of overwerktoeslag heeft ontvangen.

...gemiddelde arbeidsduur van een werknemer per week of per jaar is. Als de werknemer deze afgesproken uren niet kan werken, bouwt de werknemer min-uren op. Bij het opbouwen van min-uren ontvangt de werknemer in beginsel volledig loon.

Werknemer heeft ook in coronatijd recht op uitbetaling vakantiegeld In de wet is geregeld dat een werknemer recht heeft op minimaal 8% vakantiegeld over het loon. De werkgever kan dit recht niet uitsluiten.

Is de zzp’er een werknemer of niet? Een werknemer is een persoon die een arbeidsovereenkomst met u heeft gesloten. Maar ook iemand die voldoet aan de volgende vereisten is een werknemer: De persoon verricht...

Mondelinge of schriftelijke overeenkomst waarin de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Er zijn verschillende...

...korte termijn aan beide partijen duidelijkheid kan geven bij geschillen. Iedere werknemer in dienst bij een overheidswerkgever is vanaf 1 januari 2020 ambtenaar. Zo zijn werknemers in dienst bij, bijvoorbeeld,...

De periode die een werknemer nog in dienst blijft nadat de werkgever heeft meegedeeld dat de arbeidsovereenkomst eindigt.

Een werkgever moet vóór het verlopen van deze termijn laten weten of een tijdelijke arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd.

Er gelden ook een aantal verplichtingen voor de zieke werknemer in het kader van zijn re-integratie. Denk hierbij aan het volgende: - De werknemer is in het algemeen verplicht om actief mee te werken aan...

...van tevoren aan te geven onder welke voorwaarden hij de arbeidsovereenkomst wil verlengen. Vergeet de werkgever de werknemer te informeren over het einde van het contract en blijft de werknemer doorwerken?

Dan moet de werkgever het salaris van zijn werknemers doorbetalen. Als dit in de arbeidsovereenkomst of cao is afgesproken, kunnen in deze situatie wel min-uren opgebouwd worden. De werknemer moet deze...

Toestemming die een werkgever nodig heeft om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen.