De instantie die schade vergoedt als die schade is veroorzaakt door een onbekend of onverzekerd motorrijtuigen.

De instantie die schade vergoedt als die schade is veroorzaakt door een onbekend of onverzekerd motorrijtuigen.

In sommige gevallen wil het Waarborgfonds Motorverkeer voorschotten geven op gemaakte kosten. Wanneer kunt u aan het waarborgfonds een vergoeding vragen? U kunt het Waarborgfonds om een vergoeding vragen...

...is of door is gereden na de aanrijding? In bepaalde gevallen kan dan een beroep worden gedaan op het Waarborgfonds van het land waar het ongeval gebeurde. In sommige gevallen kan het Nederlandse Waarborgfonds...