...bestaat er dus geen wettelijke verplichting tot het betalen van de transitievergoeding. Situaties waarin u geen transitievergoeding krijgt Een werkgever hoeft onder meer geen transitievergoeding te betalen...

De vergoeding die een werkgever moet betalen wanneer een werknemer tegen zijn zin zijn werk verliest.

.... Soms kan de werkgever studiekosten verrekenen met de transitievergoeding Tenslotte is nog van belang dat onder de Wet werk en zekerheid scholingskosten soms in mindering mogen worden gebracht van de transitievergoeding.

.... De werknemer heeft op basis van de nieuwe wetgeving vanaf de eerste werkdag al recht op een transitievergoeding, zelfs bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Nu ontstaat dit recht op een transitievergoeding pas na 2 jaar.

Gezag van de overheid weegt bij deze groepen zwaarder dan het recht op een meer gelijkwaardige arbeidsverhouding. Andere veranderingen vanaf 1 januari 2020 met de Wnra Ambtenaren krijgen in veel...