.... Als er eerder een transitievergoeding is betaald. Als u of uw rechtsvoorganger eerder een transitievergoeding heeft betaald aan uw werknemer dan vraagt UWV om een betaalbewijs van deze transitievergoeding.

Uitzonderingen bij de transitievergoeding In enkele situaties zijn andere regels rondom de transitievergoeding na ontslag van toepassing. Maximum transitievergoeding De wet bepaalt dat de transitievergoeding...

De vergoeding die een werkgever moet betalen wanneer een werknemer tegen zijn zin zijn werk verliest.

.... Soms kan de werkgever studiekosten verrekenen met de transitievergoeding Tenslotte is nog van belang dat onder de Wet werk en zekerheid scholingskosten soms in mindering mogen worden gebracht van de transitievergoeding.

.... De werknemer heeft op basis van de nieuwe wetgeving vanaf de eerste werkdag al recht op een transitievergoeding, zelfs bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Nu ontstaat dit recht op een transitievergoeding pas na 2 jaar.

Gezag van de overheid weegt bij deze groepen zwaarder dan het recht op een meer gelijkwaardige arbeidsverhouding. Andere veranderingen vanaf 1 januari 2020 met de Wnra Ambtenaren krijgen in veel...

...datum waarop het UWV een beslissing heeft genomen aftrekken. Er moet minimaal 1 maand opzegtermijn overblijven. U heeft bij het einde van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.