Daarbij komt het vaak voor dat een leerling thuis en op school ander gedrag vertoont, waardoor onbegrip tussen ouders en school kan ontstaan. Daarom is het vooral zaak dat ouders en school met elkaar in gesprek blijven.

...aanmeldde bij een openbare school of een niet-openbare (bijzondere) school. Een openbare school mag uw kind alleen weigeren als er geen plaats is. Een bijzondere school mag uw kind weigeren als...

...maken en verzoeken om onjuiste informatie te verbeteren. Als de school niet meewerkt aan uw verzoek Als de school weigert medewerking te verlenen, dan kunt u een klacht indienen bij de school of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

...Van Dijk en komt tot de conclusie dat de school onzorgvuldig heeft gehandeld, waardoor er een inbreuk is geweest op de privacy van Merel. Het oordeel: de school voldoet niet aan het privacybeleid De school...

...? Als u gaat rijden voor een schoolreisje, dan gebruikt u meestal uw eigen auto. De school is verantwoordelijk voor de activiteiten die door de school worden georganiseerd tijdens schooltijden. In een...