...en verkeer (EMA) een cursus over verantwoord rijgedrag in het verkeer (EMG) Wat kunt u doen als het CBR u een educatieve maatregel oplegt? Als u het er niet mee eens bent dat het CBR u een educatieve...

Het dragen van een mondkapje is een wettelijke plicht In de strijd tegen het coronavirus neemt de overheid verschillende maatregelen. 1 van die maatregelen is het dragen van een mondkapje in openbare ruimten.

De persoon of instantie die toezicht houdt op een bepaalde beroepsgroep, zoals advocaten of artsen. De tuchtrechter kan een maatregel opleggen als iemand het beroep niet uitoefent zoals dat hoort.

Uw werkgever kan u niet verplichten zich tegen corona te laten vaccineren Er is geen vaccinatieplicht. U mag dus zelf kiezen of u een coronavaccin neemt. U heeft namelijk het grondrecht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam.

Gevolgen tijdens de coronacrisis afhankelijk van uitzendfase Wat het wegvallen van werk door corona betekent, ligt aan de fase waarin de uitzendkracht zit. Er zijn 2 belangrijke uitzendcao’s: de ABU- en de NBBU-cao.

Experts werken door corona vooral op afstand Had u een verkeersongeval waar u schade heeft geleden? Dan komt er in sommige gevallen een expert kijken naar het beschadigde vervoersmiddel, zoals uw auto of fiets.

Waarom een mondkapjesplicht? Er wordt gesteld dat een mondkapje verspreiding van het coronavirus kan tegengaan of in ieder geval vermindert. Dat wil iedereen. Daarom is het dragen van een mondkapje nu verplicht.

Ziekenhuis aanspreken op vertraging door corona Het ziekenhuis kan een beroep doen op overmacht door het coronavirus. Het ziekenhuis met succes aansprakelijk stellen heeft daarom weinig kans. Daarbij is...

Goede communicatie met de verhuurder in coronacrisis Wat normaal gesproken geldt, is in tijden van corona nog belangrijker. Wanneer u als gevolg van de coronacrisis tijdelijk minder inkomsten heeft en...

Tekst herzien op 29 oktober 2020 Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid vervangt Werktijdverkorting Sinds de uitbraak van het coronavirus werden er extreem veel aanvragen gedaan in de regeling...

Voor de coronacrisis kreeg u een aanbod voor een vast contract Werkgevers besluiten soms bij nader inzien om een arbeidsovereenkomst niet voort te zetten vanwege corona. De werkgever beroept zich dan op...

Wat zijn min-uren? In de wet is geen definitie opgenomen van min-uren. In veel cao’s of arbeidsovereenkomsten is wel iets over min-uren geregeld. Meestal is schriftelijk afgesproken wat de gemiddelde arbeidsduur...