...sluiten van de overeenkomst niet te voorzien. Uitgangspunt is: afspraak is afspraak Beloofde uw werkgever u voor invoering van de coronamaatregelen een vast arbeidscontract? Of verlenging van uw tijdelijke contract?

...verplichtingen ze over en weer gebonden zijn. Meestal wordt in een contract ook geregeld wat er moet gebeuren als een van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Voorbeelden van een contract...

...aanzegverplichting De Wet werk en zekerheid verplicht werkgevers om hun werknemers met een tijdelijk contract van minimaal 6 maanden op tijd te informeren over het wel of niet verlengen van het contract.

...aanzegverplichting De Wet werk en zekerheid verplicht werkgevers om hun werknemers met een tijdelijk contract van minimaal 6 maanden op tijd te informeren over het wel of niet verlengen van het contract.

Volgens de wet is er sprake van een oproepovereenkomst als de arbeidsomvang niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid. Een nulurencontract en een min-maxcontract vallen onder deze definitie.

Ontbinding van een contract is dus iets anders dan een opzegging. Ontbinden van het abonnement kan alleen als er sprake is van het niet nakomen van verplichtingen uit de overeenkomst door uw contractspartij.

U kunt zich voorstellen dat dit grote financiële gevolgen voor de sportschoolhouder kan hebben. Een verzoek van een klant om volledige ontbinding zal naar verwachting niet gerechtvaardigd zijn. Als de...

Dwaling, bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden zijn de oorzaak van wilsgebreken. Bijvoorbeeld iemand die onder bedreiging zijn of haar handtekening onder een contract zet.

...te komen, hangt af van het soort contract dat u allebei ondertekent: Proeftijd bij een contract voor onbepaalde tijd Proeftijd bij een contract voor bepaalde tijd Proeftijd bij een contract...

Zo hoeft een telefonisch overeengekomen afspraak niet schriftelijk bevestigd te worden en is een bedenktijd ook niet verplicht. Veel energiecontracten teruggedraaid Bij telefonische verkoop van energiecontracten...

Wel moet de curator toestemming vragen aan de rechter-commissaris. U krijgt van de curator een brief over het beëindigen van uw contract. Hierin is opgenomen wanneer uw contract eindigt. De curator...