...verplichtingen ze over en weer gebonden zijn. Meestal wordt in een contract ook geregeld wat er moet gebeuren als een van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Voorbeelden van een contract...

...aanzegverplichting De Wet werk en zekerheid verplicht werkgevers om hun werknemers met een tijdelijk contract van minimaal 6 maanden op tijd te informeren over het wel of niet verlengen van het contract.

...aanzegverplichting De Wet werk en zekerheid verplicht werkgevers om hun werknemers met een tijdelijk contract van minimaal 6 maanden op tijd te informeren over het wel of niet verlengen van het contract.

...te komen, hangt af van het soort contract dat u allebei ondertekent: Proeftijd bij een contract voor onbepaalde tijd Proeftijd bij een contract voor bepaalde tijd Proeftijd bij een contract...

Dwaling, bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden zijn de oorzaak van wilsgebreken. Bijvoorbeeld iemand die onder bedreiging zijn of haar handtekening onder een contract zet.

Zo hoeft een telefonisch overeengekomen afspraak niet schriftelijk bevestigd te worden en is een bedenktijd ook niet verplicht. Veel energiecontracten teruggedraaid Bij telefonische verkoop van energiecontracten...

Wel moet de curator toestemming vragen aan de rechter-commissaris. U krijgt van de curator een brief over het beëindigen van uw contract. Hierin is opgenomen wanneer uw contract eindigt. De curator...

...voorwaarden (of: ‘de kleine lettertjes’) vaak niet of vluchtig worden gelezen. Terwijl de kleine lettertjes net zo belangrijk zijn als het contract zelf. Je tekent ervoor en ze horen bij het contract. Het...

...meldpunt opgericht: het Landelijke Meldpunt Internetoplichting. Hier kunt u ook digitaal aangifte doen. Er moeten wel duidelijke aanwijzingen zijn voor oplichting. Een geschil over een contract pakt de politie niet op.

Dat kan het geval zijn als het UWV tot de conclusie komt dat uw werkgever onvoldoende deed om re-integratie mogelijk te maken. Loondoorbetaling bij een tijdelijk contract Als uw arbeidscontract eindigt...

...studiekostenbeding kan in strijd zijn met de redelijkheid en eerlijkheid.  Stel: u bent als werknemer verplicht om voor de uitoefening van uw functie een studie te volgen. U heeft een tijdelijk contract...

...van de cao recht bestaat op een voorziening die bijdraagt aan het beperken van werkloosheid, op een redelijke financiële vergoeding, of op een combinatie daarvan; de werkgever het contract wil...