...verplichtingen ze over en weer gebonden zijn. Meestal wordt in een contract ook geregeld wat er moet gebeuren als een van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Voorbeelden van een contract...

...aanzegverplichting De Wet werk en zekerheid verplicht werkgevers om hun werknemers met een tijdelijk contract van minimaal 6 maanden op tijd te informeren over het wel of niet verlengen van het contract.

...aanzegverplichting De Wet werk en zekerheid verplicht werkgevers om hun werknemers met een tijdelijk contract van minimaal 6 maanden op tijd te informeren over het wel of niet verlengen van het contract.

...sluiten van de overeenkomst niet te voorzien. Uitgangspunt is: afspraak is afspraak Beloofde uw werkgever u voor invoering van de coronamaatregelen een vast arbeidscontract? Of verlenging van uw tijdelijke contract?

Volgens de wet is er sprake van een oproepovereenkomst als de arbeidsomvang niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid. Een nulurencontract en een min-maxcontract vallen onder deze definitie.

...te komen, hangt af van het soort contract dat u allebei ondertekent: Proeftijd bij een contract voor onbepaalde tijd Proeftijd bij een contract voor bepaalde tijd Proeftijd bij een contract...

Ontbinding van een contract is dus iets anders dan een opzegging. Ontbinden van het abonnement kan alleen als er sprake is van het niet nakomen van verplichtingen uit de overeenkomst door uw contractspartij.

Een overeenkomst is een afspraak tussen 2 of meer partijen over wat ze voor elkaar willen doen. We spreken ook wel van een contract. Denk bijvoorbeeld aan een koopovereenkomst, of een abonnement. Maar ook...

Wel moet de curator toestemming vragen aan de rechter-commissaris. U krijgt van de curator een brief over het beëindigen van uw contract. Hierin is opgenomen wanneer uw contract eindigt. De curator...

Dwaling, bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden zijn de oorzaak van wilsgebreken. Bijvoorbeeld iemand die onder bedreiging zijn of haar handtekening onder een contract zet.

.... Werknemers met een flexibel contract De tegemoetkoming in de loonkosten vanwege het coronavirus geldt ook voor werknemers met een flexibel contract, zoals oproepkrachten of mensen met een 0-uren contract.

Zo hoeft een telefonisch overeengekomen afspraak niet schriftelijk bevestigd te worden en is een bedenktijd ook niet verplicht. Veel energiecontracten teruggedraaid Bij telefonische verkoop van energiecontracten...