Aansprakelijkheid ontstaat als iemand op grond van een overeenkomst, de wet of rechterlijke uitspraken aan een bepaalde verbintenis moet voldoen. Vaak wordt hierbij gedacht aan het vergoeden van geleden schade.

Dit zal dus per zaak bekeken moeten worden. Soms betaalt uw autoverzekering de schade Stormschade is vaak gedekt onder een beperkte cascodekking of de allrisk dekking . Als u alleen voor wettelijke aansprakelijkheid...

Juridisch verantwoordelijk (voor schade).

Dus niet voor de meerijdende ouder en zijn of haar auto. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de sportvereniging bij groepsvervoer? Heeft uw sportvereniging wel een aansprakelijkheidsverzekering?

De verkoper is niet altijd aansprakelijk voor gebreken De verkoper is helaas niet altijd aansprakelijk voor problemen of gebreken die u aan uw nieuwe huis ontdekt. U heeft een bestaande woning gekocht.

Ziekenhuis aanspreken op vertraging door corona Het ziekenhuis kan een beroep doen op overmacht door het coronavirus. Het ziekenhuis met succes aansprakelijk stellen heeft daarom weinig kans. Daarbij is...

Nee, je kan je (huis)arts niet aansprakelijk stellen Een arts is namelijk alleen aansprakelijk als hij niet volgens de professionele norm heeft gehandeld. Dit is in de wet zo bepaald. Dit is bijvoorbeeld...

U kunt alleen een schadevergoeding krijgen als er sprake is van een onrechtmatige daad In Nederland geldt dat iedereen zijn eigen schade draagt, tenzij een ander aantoonbaar voor deze schade verantwoordelijk is.

Een vijltje wordt tijdens een wortelkanaalbehandeling gebruikt om de kanalen breder te maken. Een tandarts kan een breed wortelkanaal makkelijker ontsmetten en vullen. Soms komt het voor dat een van deze vijltjes afbreekt.

Hiermee hebben we het kenteken van de bestuurder, waarmee onze jurist een melding kan doen bij de autoverzekering van de bestuurder. Discussie over de aansprakelijkheid Omdat de bestuurder eerder verklaarde...

Ook een paard, koe of schaap zijn volgens de wet huisdieren. Soms is de bezitter van een dier niet aansprakelijk Als de schade ontstaat door iets anders dan een eigen natuurlijke gedraging is er geen...

Een schriftelijk stuk waarmee de schuldeiser de schuldenaar dringend verzoekt om de afspraken na te komen binnen een redelijke termijn, meestal 14 dagen. Doet de schuldenaar dat niet of niet op tijd, dan...