Aansprakelijkheid ontstaat als iemand op grond van een overeenkomst, de wet of rechterlijke uitspraken aan een bepaalde verbintenis moet voldoen. Vaak wordt hierbij gedacht aan het vergoeden van geleden schade.

Juridisch verantwoordelijk (voor schade).

Dit zal dus per zaak bekeken moeten worden. Soms betaalt uw autoverzekering de schade Stormschade is vaak gedekt onder een beperkte cascodekking of de allrisk dekking . Als u alleen voor wettelijke aansprakelijkheid...

Dus niet voor de meerijdende ouder en zijn of haar auto. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de sportvereniging bij groepsvervoer? Heeft uw sportvereniging wel een aansprakelijkheidsverzekering?

De verkoper is niet altijd aansprakelijk voor gebreken De verkoper is helaas niet altijd aansprakelijk voor problemen of gebreken die u aan uw nieuwe huis ontdekt. U heeft een bestaande woning gekocht.

U kunt alleen een schadevergoeding krijgen als er sprake is van een onrechtmatige daad In Nederland geldt dat iedereen zijn eigen schade draagt, tenzij een ander aantoonbaar voor deze schade verantwoordelijk is.

In veel gevallen kan een achtergebleven vijltje geen kwaad De eerste reactie van de meeste patiënten is dat zij het vijltje willen laten verwijderen. Dit is niet altijd de juiste beslissing. Als een...

Ziekenhuis aanspreken op vertraging door corona Het ziekenhuis kan een beroep doen op overmacht door het coronavirus. Het ziekenhuis met succes aansprakelijk stellen heeft daarom weinig kans. Daarbij is...

Een schriftelijk stuk waarmee de schuldeiser de schuldenaar dringend verzoekt om de afspraken na te komen binnen een redelijke termijn, meestal 14 dagen. Doet de schuldenaar dat niet of niet op tijd, dan...

Hiermee hebben we het kenteken van de bestuurder, waarmee onze jurist een melding kan doen bij de autoverzekering van de bestuurder. Discussie over de aansprakelijkheid Omdat de bestuurder eerder verklaarde...

...deskundigen) een traject opstellen voor re-integratie en werkbegeleiding. De AVP -of AVB-verzekeraar AVP staat voor Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren, AVB staat voor Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven.

...3.2a BW) dat dieren geen ‘zaken ’ zijn. In juridische zin worden ze echter wel nog steeds als zaken beschouwd. Daardoor verandert deze symboolwet niets aan de regels rond aansprakelijkheid of schadevergoeding.