Aansprakelijkheid ontstaat als iemand op grond van een overeenkomst, de wet of rechterlijke uitspraken aan een bepaalde verbintenis moet voldoen. Vaak wordt hierbij gedacht aan het vergoeden van geleden schade.

De verkoper is niet altijd aansprakelijk voor gebreken De verkoper is helaas niet altijd aansprakelijk voor problemen of gebreken die u aan uw nieuwe huis ontdekt. U heeft een bestaande woning gekocht.

Dus niet voor de meerijdende ouder en zijn of haar auto. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de sportvereniging bij groepsvervoer? Heeft uw sportvereniging wel een aansprakelijkheidsverzekering?

Juridisch verantwoordelijk (voor schade).

Ook een paard, koe of schaap zijn volgens de wet huisdieren. Soms is de bezitter van een dier niet aansprakelijk Als de schade ontstaat door iets anders dan een eigen natuurlijke gedraging is er geen...

De gebeten ruiter uit het voorbeeld kan de geleden schade dus verhalen op de ruiter die op dat moment op het bijtende paard zat.  Als de schade ontstaat door iets anders dan een doe-gedraging, is...

Deze website is zorgvuldig samengesteld. Stichting Achmea Rechtsbijstand actualiseert de inhoud van deze website voortdurend. Stichting Achmea Rechtsbijstand is echter niet aansprakelijk voor de inhoud...

Stuur alle gegevens naar de verzekeraar om de aansprakelijkheid vast te laten stellen Als de situatie door het schadeformulier en/of getuigenverklaringen duidelijk is, kan de verzekeraar snel de aansprakelijkheid vast stellen.

Een werknemer bouwt vakantiedagen op zolang hij werkzaamheden verricht en daarbij ook aanspraak heeft op salaris. In bepaalde gevallen zoals o.a. bij ziekte bouwt een medewerker ook vakantieaanspraken op.

...deskundigen) een traject opstellen voor re-integratie en werkbegeleiding. De AVP -of AVB-verzekeraar AVP staat voor Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren, AVB staat voor Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven.

Een schriftelijk stuk waarmee de schuldeiser de schuldenaar dringend verzoekt om de afspraken na te komen binnen een redelijke termijn, meestal 14 dagen. Doet de schuldenaar dat niet of niet op tijd, dan...