Verplicht vakantie opnemen vanwege corona mag niet Een werkgever mag een werknemer niet verplicht vakantie laten opnemen als er door het coronavirus minder werk is. Vakantie kan alleen in overleg worden opgenomen.

De werkgever heeft een aanzegverplichting De Wet werk en zekerheid verplicht werkgevers om hun werknemers met een tijdelijk contract van minimaal 6 maanden op tijd te informeren over het wel of niet verlengen van het contract.

Werknemer heeft ook in coronatijd recht op uitbetaling vakantiegeld In de wet is geregeld dat een werknemer recht heeft op minimaal 8% vakantiegeld over het loon. De werkgever kan dit recht niet uitsluiten.

Uw werkgever kan u niet verplichten zich tegen corona te laten vaccineren Er is geen vaccinatieplicht. U mag dus zelf kiezen of u een coronavaccin neemt. U heeft namelijk het grondrecht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam.

Wat is een oproepovereenkomst? Sinds 1 januari 2020 staat de definitie van de oproepovereenkomst in de wet opgenomen. Volgens de wet is er sprake van een oproepovereenkomst als de arbeidsomvang niet is...

Gevolgen tijdens de coronacrisis afhankelijk van uitzendfase Wat het wegvallen van werk door corona betekent, ligt aan de fase waarin de uitzendkracht zit. Er zijn 2 belangrijke uitzendcao’s: de ABU- en de NBBU-cao.

Het doel van vakantieverlof is het kunnen herstellen en uitrusten van de verplichtingen die bij uw werk horen. Dit geldt voor zowel gezonde als zieke werknemers. Het is in het belang van de veiligheid...

Werkgever accepteert ziekmelding niet Na een aantal weken begint Hans weer met werken. Niet op de vrachtwagen, maar aangepast werk in het magazijn, zoals de bedrijfsarts had aangegeven. Als Hans de volgende...

Recht op de WW-uitkering U heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een WW-uitkering. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u in ieder geval aan de volgende eisen voldoen: U bent verzekerd voor werkloosheid.

Wat is ouderschapsverlof? Ouderschapsverlof is een bijzondere vorm van verlof uit de Wet Arbeid en Zorg . In de Wet Arbeid en Zorg staan onder andere wettelijke verlofregelingen die werknemers -vrouwen...

Wat zijn min-uren? In de wet is geen definitie opgenomen van min-uren. In veel cao’s of arbeidsovereenkomsten is wel iets over min-uren geregeld. Meestal is schriftelijk afgesproken wat de gemiddelde arbeidsduur...

Ambtelijke aanstelling wordt arbeidsovereenkomst Op 1 januari 2020 veranderde door de Wnra de ambtelijke aanstelling in een arbeidsovereenkomst. Sinds dat moment is eenzijdig ontslag niet meer mogelijk.