De werkgever heeft een aanzegverplichting De Wet werk en zekerheid verplicht werkgevers om hun werknemers met een tijdelijk contract van minimaal 6 maanden op tijd te informeren over het wel of niet verlengen van het contract.

Werkgever accepteert ziekmelding niet Na een aantal weken begint Hans weer met werken. Niet op de vrachtwagen, maar aangepast werk in het magazijn, zoals de bedrijfsarts had aangegeven. Als Hans de volgende...

Het doel van vakantieverlof is het kunnen herstellen en uitrusten van de verplichtingen die bij uw werk horen. Dit geldt voor zowel gezonde als zieke werknemers. Het is in het belang van de veiligheid...

Recht op de WW-uitkering U heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een WW-uitkering. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u in ieder geval aan de volgende eisen voldoen: U bent verzekerd voor werkloosheid.

Verplicht vakantie opnemen vanwege corona mag niet Een werkgever mag een werknemer niet verplicht vakantie laten opnemen als er door het coronavirus minder werk is. Vakantie kan alleen in overleg worden opgenomen.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen In het arbeidsrecht kennen we wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. In de wet staat dat de werknemer per jaar recht heeft op 4 x het afgesproken aantal arbeidsuren per week.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid De uitbraak van het coronavirus is een situatie van overmacht. Hiervoor was de regeling Werkijdverkorting beschikbaar. Die regeling maakte het mogelijk voor...

Gevolgen tijdens de coronacrisis afhankelijk van uitzendfase Wat het wegvallen van werk door corona betekent, ligt aan de fase waarin de uitzendkracht zit. Er zijn 2 belangrijke uitzendcao’s: de ABU- en de NBBU-cao.

Uw werkgever kan u niet verplichten zich tegen corona te laten vaccineren Er is geen vaccinatieplicht. U mag dus zelf kiezen of u een coronavaccin neemt. U heeft namelijk het grondrecht op onaantastbaarheid...

Werknemer heeft ook in coronatijd recht op uitbetaling vakantiegeld In de wet is geregeld dat een werknemer recht heeft op minimaal 8% vakantiegeld over het loon. De werkgever kan dit recht niet uitsluiten.

Wat is een oproepovereenkomst? Sinds 1 januari 2020 staat de definitie van de oproepovereenkomst in de wet opgenomen. Volgens de wet is er sprake van een oproepovereenkomst als de arbeidsomvang niet is...

Wat houdt de loondoorbetalingsplicht van de werkgever in? Het arbeidsrecht kent sinds 1 januari 2020 een nieuw uitgangspunt: ‘geen arbeid, wel loon’. Dat betekent dat een werknemer het loon...