Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid De uitbraak van het coronavirus is een situatie van overmacht. Hiervoor was de regeling Werkijdverkorting beschikbaar. Die regeling maakte het mogelijk voor...

Het doel van vakantieverlof is het kunnen herstellen en uitrusten van de verplichtingen die bij uw werk horen. Dit geldt voor zowel gezonde als zieke werknemers. Het is in het belang van de veiligheid...

Loondoorbetaling bij ziekte De eerste 2 ziektejaren heeft u wettelijk recht op doorbetaling van uw loon. Niet het volledige loon, maar 70% van het laatst verdiende brutoloon. Als 70% van het loon lager...

Werknemer heeft ook in coronatijd recht op uitbetaling vakantiegeld In de wet is geregeld dat een werknemer recht heeft op minimaal 8% vakantiegeld over het loon. De werkgever kan dit recht niet uitsluiten.

Wat houdt de loondoorbetalingsplicht van de werkgever in? Het arbeidsrecht kent sinds 1 januari 2020 een nieuw uitgangspunt: ‘geen arbeid, wel loon’. Dat betekent dat een werknemer het loon...

Conclusie Alcohol in de man, wijsheid in de kan. Alcohol op de werkvloer, zowel tijdens de kerstborrels als daarbuiten, kan tot de nodige problemen leiden. Voor werkgevers is het belangrijk om duidelijkheid...

  Wanneer heeft u recht op een transitievergoeding? De werknemer bouwt vanaf dag 1 een transitievergoeding op. Dat betekent bijvoorbeeld dat een werknemer die in de proeftijd wordt ontslagen ook recht...

Voor de coronacrisis kreeg u een aanbod voor een vast contract Werkgevers besluiten soms bij nader inzien om een arbeidsovereenkomst niet voort te zetten vanwege corona. De werkgever beroept zich dan op...

Recht op de WW-uitkering U heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een WW-uitkering. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u in ieder geval aan de volgende eisen voldoen: U bent verzekerd voor werkloosheid.

Verplicht vakantie opnemen vanwege corona mag niet Een werkgever mag een werknemer niet verplicht vakantie laten opnemen als er door het coronavirus minder werk is. Vakantie kan alleen in overleg worden opgenomen.

Gevolgen tijdens de coronacrisis afhankelijk van uitzendfase Wat het wegvallen van werk door corona betekent, ligt aan de fase waarin de uitzendkracht zit. Er zijn 2 belangrijke uitzendcao’s: de ABU- en de NBBU-cao.

Wat is een oproepovereenkomst? Sinds 1 januari 2020 staat de definitie van de oproepovereenkomst in de wet opgenomen. Volgens de wet is er sprake van een oproepovereenkomst als de arbeidsomvang niet is...