Verhalen van de kosten voor de dierenarts bij de fokker Het is heel vervelend als uw huisdier ziek is. Uw hond of kat is waarschijnlijk erg belangrijk voor u en onderdeel van uw gezin. De wet ziet dieren niet als zaken (of goederen).

Iedere inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is een datalek Het begrip ‘datalek’ is dus een zeer ruim begrip. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht alle organisaties...

Wat is identiteitsfraude? Criminelen kunnen persoonsgegevens verkrijgen door bijvoorbeeld phishing of een datalek. Met die persoonsgegevens kunnen zij zich online als iemand anders voordoen en zo onder...

Uitgangspunt alimentatieduur: maximaal 5 jaar De nieuwe wet verlaagt de maximale duur niet voor huwelijken waaruit kinderen zijn geboren. Daarvoor geldt een alimentatieverplichting tot het jongste kind...

De bezitter is aansprakelijk voor het doe-gedrag van een dier Een dier kan zelf nooit aansprakelijk kan worden gehouden. De wet legt de verantwoordelijkheid voor het doe-gedrag van een dier bij de bezitter...

Wanneer is er recht op nabestaandenpensioen? Naast het ouderdomspensioen is er vaak via de werkgever ook nog een ander pensioen verzekerd: het nabestaanden- of partnerpensioen. Een nabestaandenpensioen...

  Schade aan dieren in de wet Sinds 1 januari 2013 staat in het Burgerlijk Wetboek (artikel 3.2a BW) dat dieren geen ‘zaken ’ zijn. In juridische zin worden ze echter wel nog steeds als zaken beschouwd.

Onterven kan alleen via het testament Het is in Nederland alleen in een testament mogelijk om een potentiële erfgenaam, bijvoorbeeld een echtgenoot of een eigen kind, te onterven. Dat betekent dat als er...

Geen wettelijke acceptatieplicht voor aanvullende zorgverzekering Voor de aanvullende zorgverzekering bestaat (anders dan voor de basiszorgverzekering) geen wettelijke acceptatieplicht. De zorgverzekeraar...

Waarom een mondkapjesplicht? Er wordt gesteld dat een mondkapje verspreiding van het coronavirus kan tegengaan of in ieder geval vermindert. Dat wil iedereen. Daarom is het dragen van een mondkapje nu verplicht.