Tussenpersonen

Machtigingsformulier voor tussenpersonen

Wenst uw klant dat Stichting Achmea Rechtsbijstand over zijn of haar zaak met u als tussenpersoon communiceert? Dat kan. U hebt dan een schriftelijke machtiging van uw klant nodig. In deze machtiging geeft uw klant toestemming aan Stichting Achmea Rechtsbijstand om met u als derde partij vertrouwelijke dossierinformatie te delen.

U vindt hier het machtigingsformulier voor tussenpersonen. Bij dit formulier vindt u uitgebreide informatie over de werking van een machtiging voor uw klant. Print het formulier uit en vraag uw klant dit te ondertekenen. Na ontvangst van het formulier treden we met u in contact bij de volgende stap in de zaak.