Privacy statement

Achmea Rechtsbijstand gaat zorgvuldig om met uw privacy en stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen.

Hoe beschermen wij uw privacy?

Achmea is een van de grootste financiële dienstverleners in Nederland. U mag van ons verwachten dat wij voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Alle Achmea-onderdelen werken geheel volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en onze gegevensverwerkingen zijn aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.
Achmea Rechtsbijstand heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens uiteraard ook gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Deze meldingen zijn opgenomen op de website van het CBP (www.cbpweb.nl). De meldingen staan vermeld onder Openbare registers > Register meldingen > Zoeken > Naam = Achmea.
Verder volgen de bedrijven binnen Achmea de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die door het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken is opgesteld en sinds 3 februari 2003 van kracht is. Deze Gedragscode is te vinden op: www.verzekeraars.nl.

Bekijk hier het uitgebreide Privacy Statement Achmea Rechtsbijstand.


Kwetsbaarheden in onze internetdiensten melden.